OpeanOcean mở rộng tích hợp Boba Network

OpenOcean đã chính thức công bố thông tin về sự tích hợp của Boba Network và cho phép 390 nghìn người dùng của dự án có thể tiếp xúc được mức thanh khoản tốt hơn tại Ethereum Layer-2.