DAO là gì?

DAO hoạt động như một dạng quỹ đầu tư mạo hiểm, dựa trên mã nguồn mở và không có cơ cấu quản lý hoặc hội đồng quản trị điển hình.