Tổng quan về hệ sinh thái Celo

Để thực hiện tham vọng đưa Crypto vào Mobile, Celo cần các dApp hỗ trợ. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan hơn về hệ sinh thái Celo.

Hướng dẫn kết nối MetaMask với Celo

Celo là một nền tảng mở, phát triển hợp đồng thông minh cũng như thanh toán bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail và số điện thoại làm public key.

Celo (CELO) là gì? Tổng quan về Mobile Blockchain

Celo là một giao thức blockchain, được thiết kế nhằm mục đích giải quyết một số rào cản đối với việc áp dụng tiền mã hoá bằng cách sử dụng số điện thoại làm khóa công khai và phát hành native stable-value token.