Giới thiệu Cardstarter IDO: Matrixswap

Matrixswap – một giao thức giao dịch Perpetual Swap dựa trên vAMM với cách thức hoàn toàn phi tập trung, được triển khai trên các blockchain như Polygon, Polkadot và Cardano.

Giới thiệu CardStarter IDO: Flurry Finance

Flurry Finance – một dự án IDO của CardStarter, một hình thức farm tự động để thu lợi nhuận trên các giao thức DeFi khác nhau mà không cần phải lock-up (khóa) quỹ hoặc lãi suất kiếm được.

Giới thiệu CardStarter IDO: Unvest

Sự kiện IDO cho Unvest – “giao thức đa chuỗi để giao dịch token đã lock.” sẽ bắt đầu vào 3:00 PM, ngày 31/08 (giờ UTC) – 10:00 PM (giờ Việt Nam) và kéo dài trong 24 giờ.