CardStarter IDO: Unreal Finance

Cửa sổ đăng ký IDO Unreal Finance Unreal Finance là giao thức mang tính cách mạng giúp mở khóa khả năng thanh khoản không thể truy cập trước đây thông qua một layer hợp đồng unrealized yield mới.

CardStarter IDO: World Mobile Token

CardStarter sẽ ra mắt IDO cho Hosts World Mobile. Đây là một dự án mang tính cách mạng nhằm đạt được những lý tưởng ban đầu về tiền điện tử. Đó là, tận dụng công nghệ để nâng cao cuộc sống của mọi công dân toàn cầu.

Giới thiệu CardSwap DEX trên CardStarter

CardSwap là một sàn giao địch phi tập trung (DEX) xây dựng trên Cardano network. Tương tự như giao thức AMM của UniSwap trên Ethereum hay PancakeSwap trên Binance Smart Chain.