TerraUSD và nỗ lực mang Blockchain vào cuộc sống hàng ngày

Blockchain ngày càng được biết đến nhiều hơn do sự đổi mới của chúng so với các công nghệ truyền thống. Tuy nhiên, hầu hết các Blockchain và các loại tiền tệ ổn định có một lỗ hổng lớn chung – không linh hoạt trong tất cả các trường hợp sử dụng.