Ookeenga sẽ mở bán INO trên NFTb

NFTB vừa thông báo Ookerenga, một dự án game 3D được xây dựng trên Binance Smart Chain, đã chọn hoàn thành INO và IDO trên NFTb vào 8:00 PM, ngày 12/5/2022 (giờ Việt Nam).