Hướng dẫn kết nối MetaMask với Celo

Celo là một nền tảng mở, phát triển hợp đồng thông minh cũng như thanh toán bằng cách sử dụng địa chỉ e-mail và số điện thoại làm public key.