Ba bước để tham gia IDO trên CardStarter

CardStarter sử dụng giao thức stake, register (đăng ký) và purchase (mua) cho cộng đồng để xác thực các yêu cầu cấp bậc của người dùng và tham gia vào IDO của các đối tác tăng tốc của họ. Hãy làm theo 3 bước đơn giản sau đây để tham gia bán hàng:

IDO là từ viết tắt của Initial DEX Offering – Phát hành coin lần đầu trên sàn DEX.

Các bước tham gia IDO trên CardStarter

Bước 1: Stake

Các thành viên của cộng đồng CardStarter có thể stake và unstake token CARDS bất kỳ lúc nào dẫn đến IDO. Hãy đọc bài viết của chúng tôi chi tiết các bước cần thiết để stake CARDS của bạn.

Bước 2: Đăng ký IDO 

Trước khi diễn ra IDO, CardStarter sẽ thông báo thời hạn 48 giờ để những staker CARDS đủ điều kiện đăng ký tham gia. Đăng ký sẽ mở trên ứng dụng ở cửa sổ thông báo. Vào cuối phần đăng ký, phân bổ cho mỗi cấp bậc sẽ được tính toán dựa trên số lượng người tham gia đã đăng ký.

Tại thời điểm đăng ký, token CARDS của bạn sẽ bị lock 7 ngày sau khi hoàn thành mua. CardStarter đã chọn lock token sau đợt bán độc quyền để cung cấp cho chủ sở hữu CARDS nhiều thời gian tham gia vào IDO. 

Nếu một dự án yêu cầu KYC (Know Your Customer: là quá trình xác minh danh tính của người dùng) và bạn vẫn chưa cung cấp KYC cho CardStarter, bạn có thể gửi yêu cầu vào lúc này. Chức năng KYC một lần nữa được cung cấp bởi Fractal. 

Bước 3: Tham gia mua trong thời gian mở bán IDO

Cửa sổ giảm giá 12 giờ sẽ được mở trong 24 giờ sau khi bạn đóng cửa sổ đăng ký.  Người tham gia bán phải hoàn tất giao dịch purchase (mua) của họ trong thời gian này.  Đối với một số dự án, token sẽ được triển khai ngay sau khi mua. Tuy nhiên, bạn có thể cần yêu cầu token của mình sau khi triển khai thanh khoản.  Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở từng dự án và bạn sẽ được thông báo về quy trình cho mỗi lần bán hàng. Đối với Charli3, các token sẽ được triển khai ngay lập tức và có sẵn để giao dịch sau khi thanh khoản được triển khai trên Uniswap. 

Phân bổ chưa có người nhận

Umclaimed Alloctions (phân bổ chưa có người nhận) sẽ được cung cấp trong vòng giao dịch đến trước, ngay sau khi đóng cửa sổ mua hàng. Nếu dự án yêu cầu KYC, chỉ những người đã hoàn thành KYC mới có thể tham gia được vòng này.  Nếu dự án không yêu cầu KYC, vòng này sẽ dành cho tất cả mọi người.

Nguồn: CardStarter

Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment