Giới thiệu Cardstarter IDO: Matrixswap

Matrixswap – một giao thức giao dịch Perpetual Swap dựa trên vAMM với cách thức hoàn toàn phi tập trung, được triển khai trên các blockchain như Polygon, Polkadot và Cardano.

Giới thiệu CardStarter IDO: Flurry Finance

Flurry Finance – một dự án IDO của CardStarter, một hình thức farm tự động để thu lợi nhuận trên các giao thức DeFi khác nhau mà không cần phải lock-up (khóa) quỹ hoặc lãi suất kiếm được.

Giới thiệu CardStarter IDO: Unvest

Sự kiện IDO cho Unvest – “giao thức đa chuỗi để giao dịch token đã lock.” sẽ bắt đầu vào 3:00 PM, ngày 31/08 (giờ UTC) – 10:00 PM (giờ Việt Nam) và kéo dài trong 24 giờ.

CardStarter IDO: Unreal Finance

Cửa sổ đăng ký IDO Unreal Finance Unreal Finance là giao thức mang tính cách mạng giúp mở khóa khả năng thanh khoản không thể truy cập trước đây thông qua một layer hợp đồng unrealized yield mới.

CardStarter IDO: World Mobile Token

CardStarter sẽ ra mắt IDO cho Hosts World Mobile. Đây là một dự án mang tính cách mạng nhằm đạt được những lý tưởng ban đầu về tiền điện tử. Đó là, tận dụng công nghệ để nâng cao cuộc sống của mọi công dân toàn cầu.