CardStarter cải tổ các mức Tier tham gia IDO & Cập nhật biện pháp chống Bot

Vừa qua, CardStarter đã xem xét lại các yêu cầu về CARDS để tăng tính hoà nhập và khuyến khích người dùng tham gia IDO (Initial DEX Offering – phát hành coin lần đầu trên sàn phi tập trung). Chiến lược của CardStarter là thiết lập các yêu cầu cấp bậc được xác định bởi 3 mục tiêu:

 1. Khả năng tiếp cận.
 2. Ưu đãi cho việc giữ CARDS.
 3. Tính bền vững của CardStarter.

Như mọi khi, CardStarer đã phân tích việc phân phối CARDS holder wallet (ví chủ sở hữu CARDS) và xem xét một số biến số có thể xảy ra, bao gồm lịch trình vesting (cấp quyền), mục tiêu xây dựng dự án, quy mô phân bổ và lộ trình của CardStarter.

Các sửa đổi cấp bậc

Để tăng khả năng tiếp cận đến IDO, CardStarter đã thay thế các cấp bậc Wild Card (Thẻ Wild) bằng Wild Card Bracket (khung thẻ Wild) mới! Wildcard Bracket này chứa một cơ chế trượt kép, mà tại đó các thành viên cộng đồng CARDS có thể kiểm soát tỷ lệ tham gia tương ứng với quy mô phân bổ của họ.

Wild Card Bracket (khung thẻ Wild) có phạm vi từ 100 CARDS đến 1499 CARDS token, điểm tổng hợp tuyến tính được gia tăng tương ứng với mỗi CARDS token được thêm vào trong phạm vi này. Họ cũng cho rằng một số người muốn đánh đổi quy mô phân bổ để có một vị trí được đảm bảo, chính vì thế mà quyền kiểm soát giờ đây đã được mở rộng hơn cho người dùng. Bạn hoàn toàn có thể tuỳ chọn phân bổ nhỏ hơn cùng sự đảm bảo hoặc chọn xác suất phân bổ cao hơn hay thấp hơn!

Hệ thống phân bổ/tỷ lệ kiểm soát của Wild Cards mới

Những người ủng hộ đã CardStarter trong một khoảng thời gian dài là một đối tượng vô cùng quan trọng đối với CardStarer và các Cấp Face Card (thẻ khuôn) vẫn chưa được kiểm tra. Wild Card bracket (khung Wild Card) mới không làm loãng pool, thay vào đó nó phân phối lại các phần bên dưới cho nhiều người hơn. Một điểm khác cũng rất quan trọng chính là việc phân bổ Face Cards sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi mới này.

Các cấp phân bổ Face Card được đảm bảo

CardStarter đã dành nhiều thời gian để cân nhắc và mô hình hóa tính kinh tế của các cấp này, và họ cũng rất phấn khởi khi giới thiệu về cách chúng linh hoạt tương tác trong các tình huống khác nhau.

Các cấp mới này sẽ có hiệu lực sau khi Alpha Impact tới IDO. Hãy theo dõi cho một ngày chính xác.

Vested Launch Token Contract

Bên cạnh đó, CardStarter cũng công bố về một cải tiến mới cho Vested Launch Token Contract (hợp đồng cấp quyền khởi chạy token).

Các bot được lắp với mỗi lần khởi chạy mới trong hệ sinh thái blockchain và do đó, các biện pháp chống bot phải được sửa đổi nhất quán trên mỗi triển khai mới. Ngay cả những biện pháp tích cực cũng có khả năng lỗi thời sau 1-2 lần sử dụng. Tuy nhiên, CardStarter cho rằng cách tiếp cận mới nhất của họ sẽ thay đổi mô hình trong công nghệ chống botting. Thay vì phải chiến đấu với bot trong các đợt riêng lẻ, họ đã quyết định sẽ chủ động giành phần thắng bằng cách buộc chúng trở thành một phần của hệ sinh thái.

Để có sự minh bạch hoàn toàn với cộng đồng và toàn bộ không gian, CardStarter đã vạch ra chi tiết phương pháp tiếp cận mà họ sẽ sử dụng khi ra mắt:

 1. Mỗi ví chỉ được phép thực hiện 1 giao dịch trong vòng 10 phút đầu tiên kể từ khi ra mắt.
 2. Các hợp đồng thông minh bị cấm trong 10 phút đầu tiên (ngoài router (bộ định tuyến) Uniswap).
 3. Giao dịch này sẽ có giới hạn chuyển tiền tối đa và giá gas burn (đốt) tối đa. Với mỗi lần ra mắt, các giá trị này có thể thay đổi.
 4. Các giao dịch nhỏ hơn 10 lần so với giá khởi chạy sẽ có một phần bị chia trên token vest.
 5. Cách tính cho các token được cấp như sau:
  • Ví dụ: giá mua khởi điểm là 2,3 lần = “2,3”/10, khi một % được unlock hoặc 23% số token đã mua được unlock ngay lập tức.
  • Các token còn lại được cấp trong (20 – 2 “X”) ngày. Ví dụ: mua với giá khởi chạy 2,3 lần có nghĩa là 20 – 2 x 2,3 = 15,4 (ngày) của thời gian lock đối với 77% số token còn lại.

Các hạn chế trên sẽ hết hạn sau 10 phút và được thực thi trong hợp đồng thông minh.

Hợp đồng này sẽ là mã nguồn mở và CardStarter khuyến khích các lauchpad và dự án khác nhằm khởi chạy trên các decentralized exchanges (sàn giao dịch phi tập trung) để sử dụng giao thức của họ.

Giới thiệu về CardStarter

CardStarter là chương trình ươm tạo, lauchpad và chương trình bảo hiểm đầu tiên dành cho các dự án được xây dựng trên Cardano network. Nền tảng CARDS là một bệ phóng độc đáo và năng động, kết nối các dự án với những người ủng hộ sớm và mạng lưới các đối tác chính. Nhóm Cards Accelerator Program (Chương trình Tăng tốc Card – CAP) làm việc với từng dự án riêng lẻ để thiết lập các kết nối phù hợp và vạch ra các chiến lược tiếp thị, thiết lập nền tảng để đảm bảo cho một thành công vững chắc và bền bỉ.

CardStarter cũng được phân biệt bằng cách tính phí để bảo vệ những người ủng hộ nó. CARDS cung cấp các kiểm toán không thiên vị thuộc bên thứ ba đối với mọi code của dự án và bảo vệ những người tham gia IDO bằng chương trình bảo hiểm nội bộ. CardStarter tự hào được hợp tác với X21 Digital, BlockSync Ventures, Moonwhale Ventures, Genesis Shards, Plethori, Fractal, PARSIQ, Scryptic Tech và Longtail Financial

Sau khi được xây dựng hoàn chỉnh, CardStarter sẽ là một nền tảng bao gồm tất cả với sàn giao dịch phi tập trung để bổ sung cho các dịch vụ hiện tại. CardStarter cũng đặt mục tiêu trở thành một lực lượng nuôi dưỡng trong hệ sinh thái Cardano, cùng chương trình hackathons và hỗ trợ phát triển dự án là trọng tâm chính của lộ trình.

Nhóm thảo luận CardStarter VN: t.me/Cardstarter_vn

Nguồn: CardStarter

Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment