BakerySwap ILO: Barking NFT – NFT về âm thanh và video hoạt hình tiếng chó sủa

Tất cả chúng ta đều đã thấy sự thành công của các meme coin như Dogecoin. Trong khi coin thuần lại không mang tiện ích hoặc sự phát triển, dựa trên meme của dog, chúng đã đạt mức định giá đáng kinh ngạc vì sở hữu cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ. Bài viết này sẽ mang đến các thông tin về Barking NFT mà BakerySwao chuẩn bị ra mắt.