BakerySwap IDO: Mars Ecosystem – Xây dựng ngân hàng trung ương & Dự trữ tiền tệ cho DeFi

Mars Ecosystem IDO sẽ được ra mắt trên BakerySwap vào lúc 7:00 AM, ngày 14/06 (giờ UTC) – lúc 2:00 PM (giờ Việt Nam) 

Về hệ sinh thái Mars

Hệ sinh thái Mars là một mô hình stablecoin phi tập trung mới, tích hợp việc tạo và sử dụng stablecoin vào cùng một hệ thống.

Hệ sinh thái Mars bao gồm ba phần: Kho bạc của Mars, giao thức Mars StablecoinMars DeFi, tất cả cùng nhau tạo thành một vòng phản hồi tích cực. Mars stablecoin ổn định về giá, tiết kiệm vốn, có thể mở rộng và phi tập trung. XMS là token quản trị trong Hệ sinh thái Mars.

Mục tiêu của Hệ sinh thái Mars là xây dựng một ngân hàng trung ương và nơi dự trữ tiền tệ của thế giới DeFi.

Hệ sinh thái Mars đã nhận được 2 triệu đô la tài trợ. Các nhà đầu tư bao gồm Continue Capital, Parallel Ventures, Kernel Ventures, YBB Foundation, Mayor Capital, 7Star Capital hoặc Bella Foundation.

IDO Hệ sinh thái Mars:

  • Tên token: XMS
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 XMS 
  • Địa chỉ hợp đồng token: 0x7859b01bbf675d67da8cd128a50d155cd881b576 
  • Token được hỗ trợ IDO: BNB 
  • Cap tối đa: 600 BNB 
  • Giá ban đầu: 1BNB = 4000 XMS 
  • Số lượng IDO: 2.400.000 XMS 

BAKE yêu cầu nắm giữ: 100.000 BAKE cho 1 BNB (vỡi mỗi 1 BNB tham gia mua, bạn cần phải nắm giữa 100.000 BAKE tương ứng). Số lượng BAKE cần thiết giảm một nửa sau mỗi 5 phút cho đến khi đạt đến Cap tối đa. 

Min. để tham gia: 0,1 BNB (Trong 5 phút đầu tiên, bạn sẽ cần tối thiểu 10.000 BAKE để tham gia).

Thời gian bắt đầu: lúc 7:00 AM, ngày 14/06 (giờ UTC) – lúc 2:00 PM (giờ Việt Nam)  (block height sẽ được thông báo sau).

Về BakerySwap

BakerySwap là nền tảng DeFi với “tất cả trong một” trên Binance Smart Chain, bao gồm AMM DEX, NFT marketplace, Launchpad và Gamification.

Nhóm thảo luận BakerySwap VN: t.me/bakeryswap_vn

Nguồn: BakerySwap

Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về Crypto, DeFi cùng nhiều dự án Blockchain.

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment