Sức mạnh tiềm ẩn của Governance Tokens (token quản trị)

Hiện nay, thuật ngữ “Valueless governance tokens” (token quản trị vô giá trị) thường được sử dụng trong tiền điện tử. Tuy nhiên, không có cái gọi là governance tokens vô giá trị, chỉ có governance tokens có giá trị nhưng chưa được sử dụng. Để hiểu hơn về vấn đề này, hãy cùng tìm hiểu về cách thức quản trị token này và làm thế nào để nó phát triển có giá trị trong tương lai.

Thế nào là Governance có giá trị?

Governance (quản trị) có giá trị có ý nghĩa trong thị trường tài chính truyền thống, các cổ đông cổ phiếu có thể biểu quyết về mức lương thưởng cho người điều hành, ghế hội đồng quản trị và các nghị quyết của công ty. Những sự kiện này có ý nghĩa và có khả năng tác động đến công ty hoặc các cá nhân quản lý công ty.

Có lẽ câu chuyện thú vị nhất về quản trị trong năm nay sẽ đến từ trạm xăng Exxon Mobil. Exxon Mobil – một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 270 tỷ USD, gần đây đã bước vào cuộc chiến ủy nhiệm. 

Cụ thể, quỹ Activist, Engine số 1 đã mua 917.400 cổ phiếu (0,02%) của Exxon Mobil vào giữa tháng 11 năm 2020 với mục đích gây áp lực để Exxon áp dụng trọng tâm ESG (môi trường, xã hội, quản trị) lớn hơn và đầu tư vào năng lượng tái tạo như một phần của chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc Exxon không sẵn sàng thoái vốn khỏi dầu khí đã dẫn đến hoạt động kém hiệu quả của công ty, đó là lỗi của ban quản lý (hội đồng quản trị).

Là một phần trong chiến lược thuyết phục Exxon thay đổi chiến lược kinh doanh toàn cầu, Engine số 1 đã đệ trình một tuyên bố ủy quyền – một đề xuất yêu cầu sự bỏ phiếu của các cổ đông. Họ yêu cầu các cổ đông bỏ phiếu cho các thành viên hội đồng quản trị mới.

Thế nhưng, tập đoàn dầu khí rõ ràng không muốn thay thế các thành viên hội đồng quản trị dầu khí chuyên nghiệp của mình bằng các thành viên ít chuyên nghiệp. Chính điều này đã dẫn đến một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Mỗi bên phải cạnh tranh phiếu bầu để đảm bảo các ứng cử viên của họ được bầu vào bảng.

Engine số 1 đã giành được ba ghế trong hội đồng quản trị trong tổng số mười hai ghế của Exxon. Quỹ hoạt động nhỏ có thể giành được những ghế này chủ yếu là do nó có thể thuyết phục các cổ đông lớn hơn như BlackRock, State Street và các quỹ hưu trí…

Như vậy, từ câu chuyện về cuộc chiến ủy nhiệm trên, có thể thấy quyền quản trị rõ ràng là có giá trị, nhưng nó có giá trị nhất trong thời chiến hơn là thời bình. 

Crypo vẫn chưa có đề xuất nào gây tranh cãi lớn ngoài Ethereum và Bitcoin – là kết quả của áp lực từ các nhà hoạt động hoặc các vụ tiếp quản thù địch. Trong tiền điện tử, thị trường tăng trưởng tương đối yên bình vì hầu hết các kho giao thức đã đầy và phí rất cao. Có thể tiền điện tử không trải qua sự kiện giống như Exxon cho đến khi sự cạnh tranh giữa giao thức với giao thức trở thành tổng bằng không.

Xu hướng phát triển của tiền điện tử thông qua Governance

Tiền điện tử có khả năng sẽ tiếp tục phát triển khi các nhà tổng hợp tiền điện tử và các giao thức tập trung vào quản lý tài sản, lợi nhuận. Chỉ số hoặc các giao thức chưa xuất hiện sẽ kiểm soát một phần của token mã thông báo giao thức hay gọi là Governance.

Quyền lực quản trị trực tiếp theo dòng vốn và gián tiếp sẽ chuyển sang các cá nhân chủ chốt. Các quỹ chỉ số hấp thụ vốn, nhưng các nhà quản lý quỹ mới là những người có quyền biểu quyết. 

Hiện tại, hầu hết các mạng được điều hành bởi một số ít các bên liên quan (quỹ, cá nhân, người sáng lập), những người kiểm soát quyền biểu quyết đáng kể trong các giao thức tương ứng của họ. 

Đáng chú ý, trong tiền điện tử, Governance có thể tuân theo vốn ở một mức độ lớn hơn so với thị trường chứng khoán. Lưu ý, điều này giả định chính sách tiêu chuẩn 1:1, token để bỏ phiếu trong các giao thức.

Trong tiền điện tử, khái niệm siêu quản trị này đã tồn tại và có thể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Điều này có nghĩa là quyền quản trị theo sau vốn ở một mức độ lớn hơn trong tiền điện tử vì quyền biểu quyết cuối cùng không nằm ở một số cá nhân ngẫu nhiên mà với bất kỳ ai sở hữu nhiều Tokens nhất trong hệ thống. 

Các giao thức ủy quyền việc đưa ra quyết định cho hội đồng hoặc multisig wallet (một loại chữ kí số cụ thể, nó cho phép hai hoặc nhiều người dùng trong việc kí những văn bản và tài liệu dưới hình thức của một nhóm) thường bầu chọn những người đại diện này thông qua biểu quyết của chủ sở hữu tokens.

Giá trị tiềm ẩn của Governance 

Khi các giao thức tiền điện tử phát triển về giá trị, Governance có thể trở thành một cơ chế có ý nghĩa để thay đổi trạng thái của giao thức. Do nguyên tắc này, giá trị của Governance Tokens là tiềm ẩn và luôn tồn tại. Sức mạnh không hoạt động của Governance Tokens có thể được kích hoạt cho nhiều mục đích:

  • Như một chức năng hoặc dịch vụ được yêu cầu trong giao thức 
  • Để kiểm soát tài sản của một giao thức
  • Để thay đổi các thông số hiện có của một mạng nhất định.

Quản trị như một Dịch vụ Giao thức

Trong các giao thức nặng về quản trị như Nexus Mutual, các chức năng chính như đưa ra quyết định về đánh giá xác nhận quyền sở hữu được kiểm soát bởi các nhà hoạch định NXM. Bởi vì việc thanh toán các yêu cầu bồi thường là một vai trò quan trọng trong cả hai bên, Governance có tác động trực tiếp đến các thành viên khác trong cả 2 bên. Các giao thức với việc đưa ra quyết định quan trọng như một chức năng chính của tokens sẽ tự nhiên tích lũy quyền quản trị lớn hơn.

Quản trị thông qua kiểm soát vốn

Quản trị thông qua tài sản vô hình

Trong khi việc kiểm soát các tài sản hữu hình như stablecoin, tokens và các tài sản tài chính hay tài sản vô hình như IP và thuật toán cũng có giá trị to lớn. Các thuật toán chi phối các giao thức truyền thông xã hội tiền điện tử hoặc các ứng dụng tiêu dùng khác sẽ minh bạch, nhưng vẫn do cộng đồng quản lý. Khả năng kiểm soát cách một giao thức cấp phép IP hoặc cách một thuật toán đưa ra các đề xuất cho người tiêu dùng sẽ chứng tỏ giá trị hơn khi một giao thức phát triển.

Quản trị thông qua phân phối cổ tức

Chủ sở hữu Governance Tokens giống như các cổ đông cổ phiếu truyền thống, có thể nhận được cổ tức từ doanh thu của giao thức. Đôi khi do các quy định về chứng khoán, phí thường không được kích hoạt từ khi khởi chạy giao thức, ngay cả khi các giao thức có cơ chế phân phối dòng tiền hoặc phí rõ ràng. 

Quản trị thông qua tài sản hữu hình

Quan trọng hơn phí là quyền quản trị đối với bảng cân đối kế toán của DAO hoặc kho bạc. Các giao thức tiền điện tử đã tích cực thực hành mô hình bảng cân đối kế toán theo đó họ tích lũy tài sản mà giao thức sau đó có thể sử dụng để đạt được quy mô kinh tế, tạo ra lợi nhuận và doanh thu để mở rộng cung cấp sản phẩm hoặc sử dụng cho các phương tiện phát triển khác (tiền lương, trợ cấp DAO, v.v.). Khi công nghệ tiền mã hóa phát triển, giá trị của việc quản lý tài nguyên đó cũng tăng lên.

Quản trị thông qua các tham số giao thức

Governance Tokens đại diện cho quyền thay đổi các quy tắc của hệ thống. Trong công nghệ tiền điện tử, điều này có nghĩa là thiết lập các thông số giao thức như lạm phát, phân phối token và phần thưởng khai thác thanh khoản. Các thông số giao thức không phải lúc nào cũng được điều chỉnh trên chuỗi và đôi khi yêu cầu sự đồng thuận của xã hội. Tuy nhiên, nhiều mạng ngày càng có thể bị thay đổi bởi chủ sở hữu token mã thông báo.

Giá trị hiện tại và tương lai của Governance

Hiện tại, giá trị của các token quản trị là rất thấp. UniSwap đấu tranh để đáp ứng các yêu cầu về số lượng quản trị viên vì nó yêu cầu ít nhất 4% UNI bỏ phiếu trong bất kỳ quyết định quản trị nào.

Trong khi đó, phí được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản (LP) chứ không phải chủ sở hữu token quản trị. Tương tự, các giao thức có mô hình kinh doanh không chắc chắn hoặc nơi trích phí trực tiếp là mơ hồ sẽ duy trì giá trị quản trị không rõ ràng cho đến khi các giao thức trở nên đủ lớn hoặc cho đến khi xuất hiện định giá quản trị chính xác hơn.

Không phải tất cả các hoạt động Governance đều diễn ra theo chuỗi, các đề xuất, thiết kế kinh tế và cải tiến phải diễn ra ngoài chuỗi trước khi được bỏ phiếu và thực hiện. Điều này đưa ra một kịch bản có thể xảy ra trong đó giá trị của quản trị giao thức vẫn nằm ngoài chuỗi nhưng vẫn được thưởng trên chuỗi.

Giá trị của Governance là khả năng ảnh hưởng đến mạng lưới ngay cả khi giá trị cụ thể của Governance Tokens vẫn chưa chắc chắn. Khi các giao thức phát triển và tích lũy vốn và có lượng người dùng đáng kể, sẽ có nhiều bên khác nhau chiến đấu để giành quyền kiểm soát các hệ thống trong tương lai.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về Crypto, DeFi cùng nhiều dự án Blockchain! 

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment