PRISM Protocol (PRISM) là gì? Tổng quan về giao thức phái sinh trên hệ sinh thái Terra

Việc truy cập thanh khoản từ các tài sản yield-bearing (YBA) trong tiền mã hóa thường không hiệu quả. Hầu hết người dùng cam kết tài sản làm tài sản thế chấp để vay kèm theo đó là các rủi ro về thanh lý tài sản, khiến họ có thể “trắng tay”. Khi thị trường biến động mạnh thì tiền của người dùng thường bị mất do thanh lý. 

PRISM Protocol đã giải quyết được “vấn nạn” trên với các tính năng của mình. Hãy cùng Bitcoincuatoi tìm hiểu tổng quan hơn về giao thức này cũng như cách nó giúp người dùng không phải lo về vấn đề thanh lý tài sản nhé.

PRISM Protocol là gì? 

PRISM là một giao thức phái sinh, cho phép người dùng quản lý các rủi ro liên quan đến tính biến động của yield và giao dịch lợi tức tương lai. Dự án giúp người dùng nhận được lợi nhuận thông qua nhiều loại tài sản mới trong DeFi. 

Người dùng có thể lock tài sản trong một khoảng thời gian với một mức lãi suất hoặc giá cố định. PRISM Protocol sẽ hỗ trợ người dùng quản lý rủi ro và đảm bảo tài sản của họ không bị thanh lý nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. 

Điểm nổi bật của PRISM Protocol

PRISM Protocol cho phép người dùng tăng thanh khoản mà không phải lo đến rủi ro bị thanh lý sau khi gửi tài sản. Người dùng có thể chia tài sản đã gửi thành Principle token (PT) và Yield token (YT). Trong đó:

 • Principle token được sử dụng để giao dịch (theo mức giá của token mà người dùng đã deposit vào PRISM Protocol). Tuy nhiên, người dùng sẽ không thể stake PT.
 • Yield token có thể đem đi stake, tuy nhiên, giá của YT sẽ không được gán theo giá của tài sản deposit vào PRISM Protocol. 

Ví dụ: Người dùng deposit LUNA vào PRISM để mint thành yLUNA và pLUNA

 • Token yLUNA được dùng để staking và nhận airdrop.
 • Token pLUNA được sử dụng để cung cấp thanh khoản trong pool AMM pLUNA-PRISM, người dùng sẽ nhận được ưu đãi thanh khoản và phí AMM.
 • Nếu muốn bán yLUNA và mua thêm pLUNA, người dùng cần phải unstake yLUNA, swap yLUNA thành pLUNA trên AMM mà không có rủi ro thanh lý.
 • Để swap trở lại LUNA ban đầu, số lượng token pLUNA và yLUNA phải bằng nhau.

*Lưu ý: Lượng PT và YT phải ngang nhau thì người dùng mới có thể đổi lại thành token đã deposit vào PRISM.

PRISM cũng có tính năng lossless giving dựa trên cơ chế Proof of Stake hợp tác với Angel Protocol. Với tính tăng này, khoản lợi nhuận thu được sau khi người dùng đổi PT lại thành token gốc sẽ được sử dụng với mục đích từ thiện trong Angel Protocol.

Bên cạnh đó, nếu người dùng deposit UST để nhận yaUST và paUST, các yaUST có thể được sử dụng để deposit vào các dự án mới ra mắt trên Pylon Protocol, tham gia farming, nhận reward và giữ lại phần vốn paUST. Tính năng này sẽ giúp người dùng giữ được vốn mà vẫn có thể tham gia tương tác với các token mới.

Các tính năng của PRISM Protocol 

PRISM Protocol cung cấp một thị trường để giao dịch PT, YT. Người dùng sẽ sử dụng hai loại tài sản này tham gia vào các cơ hội mới như: 

 • Vay mà không có rủi ro thanh lý hoặc chi phí hàng ngày bằng cách kiếm tiền từ yield trong tương lai của tài sản. 
 • Tỷ lệ yield cố định. 
 • Đòn bẩy với giá hoặc yield của tài sản. 
 • Quản lý rủi ro tiền tệ bằng cách chuyển đổi yield trong tương lai thành bất kỳ stablecoin Terra nào. 
 • Tham gia Liquid Staking để nhận các phần thưởng staking (bao gồm airdrops), trong khi có thể giao dịch các tài sản này ngay lập tức hoặc triển khai chúng ở nơi khác trong DeFi. 
 • Kiếm được hoặc swap với các tài sản yield-bearing khác thông qua PRISM Marketplace. 
 • Airdrop sẽ được claim một cách hoàn toàn tự động mà không cần giao thức khác can thiệp vào.
 • Giảm áp lực về năng suất và airdrop.

Ví dụ về các lợi ích mà Stake Luna, Unstake Luna và pLUNA + yLUNA có thể đạt được:

Nguồn: PRISM Protocol

Người dùng có tài sản yield-bearing (YBA) sẽ có thể commit tài sản đó với Asset Vault (AV) và đổi lại họ sẽ nhận được Collateral token (CT) đại diện cho nhu cầu của họ về tài sản trong AV.

Nguồn: PRISM Protocol

Token PRISM là gì? 

Thông tin chi tiết về token PRISM

 • Tên token: Prism
 • Ticker: PRISM
 • Blockchain: Terra
 • Loại token: Utility Token (Tiện ích)
 • Tổng nguồn cung: 1,000,000,000 PRISM
 • Nguồn cung lưu hành: đang cập nhật

Phân bổ token PRISM 

PRISM Protocol có tổng nguồn cung là 1,000,000,000 PRISM được phân bổ như sau:

 • PRISM Treasury: 20%
 • PRISM Forge: 7%
 • Sự kiện farming yLUNA: 13%
 • Những người đóng góp cốt lõi và các nhà cung cấp dịch vụ: 30%
 • Cố vấn, đối tác chiến lược và cộng tác viên: 10%
 • Quỹ cộng đồng và ưu đãi thanh khoản: 20%

Lịch trình phân bổ token PRISM 

 • Những người đóng góp cốt lõi và đối tác: Vesting token theo chu kỳ 6 tháng đến 24 tháng.
 • Cố vấn, đối tác chiến lược và cộng tác viên: Vesting token theo chu kỳ 6 tháng đến 24 tháng.
 • Sự kiện farming yLUNA: phát hành linear hơn 1 năm kể từ khi bắt đầu sự kiện farming.
 • Cộng đồng và ưu đãi thanh khoản: Thời gian phân bổ kéo dài hơn 4 năm.
 • PRISM Treasury: Phân bổ tại TGE trong một multi-sig, và sẽ được sử dụng để bootstrap thanh khoản.

Token PRISM được sử dụng để làm gì?

 • Governance (quản trị): Chủ sở hữu token PRISM có quyền tham gia vào việc quản trị dự án.
 • Phí giao dịch.
 • Stake để nhận xPRISM trong vòng 21 ngày.
 • Mint (đúc) thành $PT (Principle token) và $YT (Yield token).

Token xPRISM được sử dụng để làm gì?

Sau khi stake PRISM trong vòng 21 ngày, chủ sở hữu token PRISM sẽ nhận token xPRISM. xPRISM tương tự như mô hình token xSUSHI. Token xPRISM sẽ được sử dụng để:

 • Governance (Quản trị) 
 • Phí: Chủ sở hữu token xPRISM sẽ nhận được các khoản phí bao gồm: phí giao dịch giao thức và tỷ lệ phần trăm yield chủ sở hữu $YT nhận được (bao gồm phần thưởng staking và airdrops). Các khoản phí này sẽ được chuyển đổi thành $PRISM trên AMM và thêm vào pool $xPRISM.

Token Principle và token Yield được sử dụng để làm gì? 

Nguồn: PRISM Protocol

Principle token – PT

 • Stake PT vào PRISM Protocol và tham gia vào quản trị (V2).
 • Cung cấp thanh khoản vào AMM, nhận phần thưởng khuyến khích thanh khoản và phí AMM.
 • Giao dịch trên AMM.
 • Sử dụng như tài sản thế chấp để Borrowing hoặc Lending.

Yield token – YT 

 • Stake YT vào PRISM Protocol và nhận phần thưởng staking trong YBA.
 • Cung cấp thanh khoản vào AMM, nhận phần thưởng khuyến khích thanh khoản và phí AMM.
 • Giao dịch trên AMM.
 • Sử dụng như tài sản thế chấp để Borrowing hoặc Lending.

Cách kiếm và sở hữu token PRISM 

Người dùng có thể sở hữu token PRISM bằng cách giao dịch trên TerraSwap.

Ví lưu trữ token PRISM 

Người dùng có thể lưu trữ token PRISM trên: Terra Station Wallet, Wallet Connect và Install XDEFI Wallet.

Lộ trình 

PRISM đang phát triển theo 4 giai đoạn sau: 

 • PRISM Forge (bắt đầu từ 01/02/2022): Biến UST thành token PRISM.
 • PRISM Swap (dự kiến vào ngày 6/2/2022): Token Prism sẽ có sẵn để swap trên PRISM AMM và PRISM Forge token được phát hành. 
 • PRISM Refract (dự kiến vào ngày 11/2/2022): PRISM Protocol sẽ mở Testnet cho người dùng nhằm thử nghiệm với LUNA. Sau testnet kết thúc, mainnet sẽ được kích hoạt, người dùng có thể chia LUNA của họ thành yLUNA và pLUNA.
 • PRISM Farm (đã ra mắt vào 7/3/2022): Người dùng sẽ swap yield yLUNA thành token PRISM tại đây.

Bên cạnh các giai đoạn phát triển trên thì PRISM cũng sẽ tập trung phát triển các khía cạnh khác như:

 • Ra mắt kỳ hạn cố định 1, 3, 6, 9 và 12 tháng cho tài sản yield-bearing token (YBA) như $LUNA. Người dùng có thể chọn khoảng thời gian mà họ muốn bán yield của mình để mở ra các cơ hội mới. 
 • Các loại tài sản thế chấp PoS mới, bao gồm: $DOT, $ATOM, $ETH và $SOL.
 • Tài sản của hệ sinh thái Terra: mAssets, $aUST, $ANC, $MIR, $MINE và các token tương ứng với LP token.
 • Tài sản được tạo ra bởi các giao thức mới như: money market, DEX và giao thức có cầu nối USDC, USDT và DAI đến Terra. 
 • Stake PT để thực hiện quyền quản trị. 
 • Áp dụng đòn bẩy với PT, YT và khả năng vay, short. 
 • Refract tất cả các YBAs như tài sản PoS, NFTs, LP token và thậm chí có thể là tài sản trong thế giới thực on-chaini.

Đội ngũ, quỹ đầu tư và đối tác

Đội ngũ dự án và quỹ đầu tư

Đang cập nhật…

Đối tác

Nguồn: PRISM Protocol

Đánh giá dự án 

PRISM Protocol hiện đứng thứ 7 trong top TVL của hệ sinh thái Terra với $364.7M, tăng hơn 14% trong 7 ngày qua.

Nguồn: DefiLlama

Đây là một giao thức có thể coi là mang tính cách mạng trong không gian DeFi, bởi nó giúp cho người dùng quản lý được các rủi ro và tránh bị thanh lý tài sản. 

Mặc dù danh tính đội ngũ dự án chưa được tiết lộ, tuy nhiên PRISM được ươm tạo bởi Terraform Labs, điều này càng củng cố hơn về tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai. 

Lời kết 

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về giao thức giúp người dùng tránh được việc “trắng tay” khi đầu tư. Bạn cảm thấy dự án này như thế nào? Hãy thảo luận bên dưới cùng chúng tôi nhé! .

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment