Giới thiệu chi tiết các hệ nhân vật trong Axie Infinity

Giới thiệu

Đây là hướng dẫn về các class (hệ nhân vật) của Axie Infinity. Nó bắt đầu với việc hệ của bạn ảnh hưởng như thế nào đến lối chơi của bạn: cách gây thêm 25% sát thương và tính toán các chỉ số của bạn. Sau đó, chúng ta đi sâu vào phần dành riêng cho từng hệ, là phần tổng quan sâu rộng về các bộ phận cơ thể, những người quyết định những lá bài (kĩ năng đính kèm) nào mà Axie có. 

Bạn có thể chọn những Class (hệ nhân vật) nào? 

Axie Infinity có tổng cộng 9 class (hệ nhân vật), các class có các kỹ năng khác nhau. Ba trong số này là những Secret Class (hệ nhân vật đặc biệt) không có bộ phận cơ thể (hoặc Class Cards) riêng. Bài hướng dẫn này chủ yếu giới thiệu các bộ phận cơ thể của các Class.

 • Aquatic
 •   Beast
 • Bird 
 • Bug
 • Dawn
 • Dusk
 • Mech
 • Plant
 • Reptile

Ưu điểm của các class

Class của Axie rất quan trọng trong chiến đấu, bởi vì mỗi lớp đều có những đặc tính riêng. Axie có lợi thế về class của mình sẽ gây thêm 15% sát thương. Axie có nhược điểm về class của mình sẽ gây ít sát thương hơn 15%. Ví dụ, Axie hạng Bird gây thêm 15% sát thương lên Axie hạng Beast.

Ngoài ra, khi Axie của một hệ nhất định sử dụng một lá bài từ hệ của chính nó, nó sẽ nhận được 10% tấn công và lá chắn. Ví dụ, một Plant Axie chơi card plant sẽ nhận thêm 10% tấn công/ lá chắn. 

Điều quan trọng cần lưu ý là những bonus này sẽ xếp chồng lên nhau. Beast Axie sử dụng card Beast chống lại mục tiêu là Plant sẽ gây thêm 25% (10% + 15%) sát thương. 

Các thuộc tính của Axie 

Có 4 chỉ số trong trò chơi: Health (máu), Morale (tinh thần), Skill (kỹ năng) và Speed (tốc độ). 

 • Health: Lượng sát thương mà Axie của bạn có thể chịu được trước khi bị hạ gục. 
 • Morale: tăng tấn công chí mạng. Nó làm tăng khả năng dồn sát thương ở lượt đánh cuối cùng. 
 • Skill: Skill thêm sát thương khi Axie chơi nhiều card cùng một lúc (combo). Sát thương cộng dồn được tính như sau: (card attack * skill) / 500. 
 • Speed: Tốc độ xác định thứ tự lượt. Axies nhanh hơn tấn công trước. Tốc độ cũng làm giảm khả năng Axie bị dính đòn tấn công chí mạng. Nếu hai Axe có cùng tốc độ, đây là cách xác định thứ tự tấn công: High speed (tốc độ nhanh) > low HP (lượng máu thấp) > High skill (kỹ năng cao) > High Morale (tinh thần cao) > low fighter ID (cấp thấp). 

Các chỉ số của Axie phụ thuộc vào hai biến số: class và các bộ phận cơ thể của nó. Ví dụ, các chỉ số cơ bản (body) của một Aquatic Axie là: 39 HP, 39 Speed, 35 Skill và 27 Morale. Mỗi card sẽ thêm các chỉ số dựa trên hệ: 

 • Aquatic: + 3 Speed, + 1 HP 
 • Beast: + 3 Morale, + 1 Speed
 • Bird: + 3 Speed, + 1 Morale 
 • Bug: + 3 morale, + 1 HP 
 • Plant: + 3 HP, + 1 Morale 
 • Reptile: + 3 HP, + 1 Speed 

Một con Axie là “giống thuần chủng” khi lớp và tất cả các bộ phận cơ thể của nó cùng loại. Độ thuần khiết của Axie có thể được đặt làm bộ lọc trên Axie Marketplace, có từ 1 đến 6 bộ phận cơ thể cùng loại với class đã chọn. 

Axie Infinity – Hướng dẫn chi tiết các hệ nhân vật

Hướng dẫn hệ nhân vật cho biết tất cả các bộ phận cơ thể của mỗi class. Một con Axie có 6 bộ phận cơ thể: eyes (mắt), ears (tai), horns (sừng), mouth (miệng), back (lưng) và tail (đuôi). Mỗi bộ phận cơ thể sẽ quyết định card (kĩ năng đính kèm) mà Axie có thể sử dụng trong trận chiến, ngoại trừ mắt và tai. Mắt và tai không có card (kĩ năng đính kèm) kết nối với chúng. Đối với mỗi bộ phận cơ thể, Axie Infinity sẽ hiển thị các thông tin sau: 

 • Tier (bậc), lấy từ Danh sách cấp bậc trên Axie Zone 
 • Bộ phận cơ thể 
 • Card Name (tên card
 • Năng lượng, tấn công, phòng thủ (hiển thị là “Ene/ Att/ Def”
 • Mô tả card

Hãy nhớ rằng một Axie không bị hạn chế chỉ sử dụng các card từ hệ riêng của nó. Tuy nhiên, sẽ có lợi khi chơi các card từ hệ mà bạn chọn để nhận được bonus 10% tấn công và lá chắn.

Mục tiêu của phần tổng quan này là giúp bạn tìm hiểu về các card trong trò chơi. Việc sắp xếp các card theo Body Part (phần thân) đã giúp Axie rất nhiều trong việc hiểu những gì hiệu quả và không hiệu quả cho mỗi hệ. Sau những bài tổng quan về các Bộ phận cơ thể, Axie Infinity đã thêm một thư viện hiển thị các bộ phận cơ thể trông như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn học cách xác định những quân bài nào có thể được chơi, chỉ bằng cách nhìn vào Axie. 

Hệ nhân vật đặc biệt (Secret Class)

Có ba hệ “đặc biệt” trong Axie Infinity. Ba hệ này là: 

 • Mech: Con của một Beast Axie thuần chủng và một Bug Axie thuần chủng.
 • Dawn: Con của một Plant Axie thuần chủng và Bird Axie thuần chủng.
 • Dusk: Con của một Reptile Axie thuần chủng và một Aquactic thuần chủng.

Hệ “Mech” thường được gọi là “Nut”. Hệ “Dawn” thường được gọi là “Star” (hệ Tinh). Hệ “Dusk” thường được gọi là “Moon” (hệ Nguyệt). 

Các Secret Class khá khó để nhân giống, bởi vì bạn cần sự kết hợp cụ thể của hai con thuần chủng. Kể cả như vậy thì chỉ có 33% cơ hội tạo ra Secret Class. 

Secret Class được hưởng lợi từ những ưu điểm và nhược điểm của hệ, nhưng nó không có Bộ phận cơ thể/ Card riêng của mình. Hãy nhớ rằng khi Axie chơi một card cùng loại với nó, nó sẽ được bonus 15% tấn công/ lá chắn. Tuy nhiên, vì không có card Secert Class – điều này khiến các Secret Class trở nên yếu hơn so với 6 lớp còn lại. Để khắc phục điều này, các Secret Class sẽ nhận được bonus sau khi chơi các card từ các hệ, sẽ có ưu/ nhược điểm với: 

 • Dusk: bonus 7,5% cho card Reptile và Plant. 
 • Dawn: bonus 7,5% cho card Bird và Aquatic. 
 • Mech: bonus 7,5% cho card Beast và Bug. 

Điều này đã được thực hiện kể từ Season 6

Điều gì làm cho Secret Class trở nên khác biệt? 

Secret Class có màu sắc và chỉ số cơ bản khác nhau.

ClassHPSpeedSkillMorale 
Dawn35353931
Dusk43392731
Mech31394327

Aquatic Class

Aquatic mạnh hơn khi chống lại: Beast, Bug, Mech

Aquatic yếu hơn khi chống lại: Reptile, Plant, Dusk.

1. Các thuộc tính

Chỉ số cơ bản của Aquatic Axie:

HPSpeedSkillMorale 
39393527

Mỗi card Aquatic sẽ cung cấp cho Axie thêm 3 Speed và 1 HP. Chơi các card hệ Aquatic sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn không bị giới hạn chỉ sử dụng card hệ Aquatic. 

Với Speed cao và HP tốt, Aquatic Axie cực kỳ linh hoạt. Aquatic Axie có thể là một Off-tank tốt với HP cơ bản cao và các card như Sponge. Tuy nhiên, vì Speed cao và các card như Perch và Piranha, Aquatic Axie cũng có thể là một người tấn công backdoor có sát thương rất cao. 

2. Danh sách cấp bậc card (thẻ)

Body Part: Mouth (miệng)

TierPart CardEne/ Att/ DefMô tả
SLamAngry Lam1 / 110 / 40Gây 120 % sát thương nếu HP của Axie này dưới 50%
ARisky FishFish Hook 1 / 110 / 30Thêm Tấn công cho Axie này khi tấn công các mục tiêu Plant, Reptile hoặc Dusk.
APiranhaCrimson Water1 / 120 / 30Nhắm vào kẻ địch bị thương nếu HP của Axie này dưới 50%.
BCatfishSwallow 1 / 80  30Chữa lành cho Axie này bằng sát thương gây ra với lá bài này.

Body Part: Horn (sừng)

TierPartCardEne/ Att/ DefMô tả
AShoal StarStar Shuriken1 / 115 / 10Mục tiêu không thể vào lượt đánh cuối nếu thẻ này đưa HP của nó về 0.
BOrandaHero’s Bane1 / 120 / 30Điểm cuối cùng của lượt đánh cuối
BClamshellClam Slash1 / 110 / 40Thêm Tấn công cho Axie này khi tấn công các card Beast, Bug hoặc Mech.
BAnemoneAquaponics1 / 80 / 40Các đòn tấn công thành công sẽ giúp Axie phục hồi 50 HP cho mỗi phần Anemone mà Axie sở hữu.
CTeal ShellDeep Sea Gore1 / 50 / 80Thêm 30 % lá chắn của Axie này khi tấn công
CBabyloniaShell Jab1 / 100 / 50Gây 130% sát thương khi tấn công mục tiêu không hoạt động

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
SGoldfishSwift Escape 1 / 110 / 20Thêm Speed cho Axie trong 2 lượt tấn công
BPerch Spinal Tap1 / 100 / 20Ưu tiên taret nhàn rỗi khi kết hợp với ít nhất 2 card bổ sung.
BHermit Shelter1 / 0 / 115Vô hiệu hóa các đòn chí mạng lên Axie này trong lượt này.
BAnemoneAqua Vitality1 / 80 / 40Các đòn tấn công thành công sẽ phục hồi 50 HP cho mỗi phần Anemone mà Axie sở hữu.
BSpongeShipwreck1 / 60 / 90Thêm Tấn công cho Axie khi hết lá chắn
CBlue MoonScale Dart (Aqua)1 / 120 / 30Rút thêm một card ở lượt đánh cuối cùng

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AMinoTail Slap0 / 30 / 0+ 1 Ene khi kết hợp với các card khác
BNavagaFlanking Smack1 / 100 / 40Gây 120% sát thương nếu Axie này tấn công trước
BKoiUpstream Swim 1 / 110 / 30Thêm Tốc độ cho Axie này trong 2 vòng khi kết hợp với một card thuộc hệ Aquatic khác.
CShrimpChitin Jump1 / 30 / 30Ưu tiên mục tiêu xa nhất
DRanchuWater Sphere1 / 120 / 30Thêm Chill cho mục tiêu trong 2 lượt
DTadpoleBlack Bubble1 / 110 / 40Thêm Jinx vào mục tiêu trong 2 lượt

Beast Class

Beast mạnh hơn khi chống lại: Reptile, Plant, Dusk

Beast yếu hơn khi chống lại: Aquatic, Bird, Dawn

1. Các thuộc tính

Các chỉ số cơ bản của Beast Axie 

HPSpeedSkillMorale 
31353143

Mỗi card Beast sẽ bonus cho Axie thêm 3 Morale và 1 Speed. Chơi card thuộc hệ Beast sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn không bị giới hạn chỉ sử dụng mỗi card hệ Beast. 

2. Danh sách cấp bậc thẻ

Body Part: Mouth (miệng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
SNut CrackerNut Card 1 / 105 / 30Gây 120% sát thương khi kết hợp với một card “Nut Cracker” khác.
AGodaPiercing Sound1 / 80 / 40– 1 năng lượng của đối thủ
CConfident Self Rally0 / 0 / 30+ 2 Moral cho Axie trong 2 lượt
DAxie KissDeath Mark 1 / 100 / 30Gây sát thương lên mục tiêu nếu HP của Axie này dưới 30%.

Body Part: Horn (sừng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AImpIvory Stab1 / 70 / 20+ 1 Năng lượng cho mỗi đòn đánh chí mạng trong lượt 
BDual BladeSinister Strike1 / 130 / 20Gây 250% đòn đánh chí mạng
BLittle BranchBranch Charge 1 / 125 / 25Tăng 20% ​​cơ hội crit nếu được combo hoặc kết hợp với card plant
DPockySugar Rush 1 / 125 / 20Gây thêm 10% sát thương cho mỗi Bug Axie đồng minh.
DMerryMerry Legion1 / 65 / 85Thêm 20% lá chắn cho Axie này khi chơi theo chuỗi.

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ARoninSingle Combat1 / 75 / 0Bảo đảm có đòn tấn công khi kết hợp ít nhất 2 card 
BJaguarNitro Leap1 / 115 / 35Luôn luôn tấn công trước nếu Axie này trong lượt đánh cuối 
BRisky BeastRevenge Arrow1 / 125 / 25Gây 150% sát thương khi Axie ở lượt đánh cuối
DTimberWoodman Power1 / 50 / 100Thêm Lá chắn bằng với sát thương mà card này gây ra cho các mục tiêu Plant.
DFurballJuggling Balls1 / 40 / 30Tấn công 3 lần
EHeroHeroic Reward60 / 0 / 0Rút card khi tấn công mục tiêu Aquatic, Bird và Dawn

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ANut CrackerNut Throw1 / 105 / 30Gây 120% sát thương khi kết hợp với một card “Nut Cracker” khác.
BCottontailLuna Absorb0 / 0 / 0+ 1 năng lượng
BHareHare Dagger1 / 120 / 30Rút một card nếu Axie này tấn công ở đầu vòng
BRiceNight Steal1 / 80 / 10Lấy 1 năng lượng từ đối thủ của bạn khi kết hợp với một card khác.
DGerbilGerbil Jump1 / 40 / 20Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu còn lại 2 kẻ địch trở lên.
DShibaRampant Howl1 / 120 / 30Thêm Morale cho đội của bạn trong 2 hiệp nếu Axie này tấn công khi đang ở lượt đánh cuối

Bird Class

Bird mạnh hơn khi chống lại: Beast, Bug, Mech

Bird yếu hơn khi chống lại: Reptile, Plant, Dusk

1. Các thuộc tính

Các chỉ số cơ bản của Bird Axie 

HPSpeedSkillMorale 
27433535

Mỗi card Bird sẽ cung cấp cho Axie thêm 3 Speed và 1 Morale. Chơi các card hệ Aquatic sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn sẽ không bị giới hạn chỉ sử dụng mỗi  card hệ Aquatic. 

Speed và Morale cao của Bird Axie khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho vai trò “Attacker” (kẻ tấn công). Axie “Attacker” có ít nhất 2 card sát thương cao (100+ sát thương) và chúng hy sinh khả năng sống sót để có lượng sát thương cao. Thường thì chúng được thiết lập với 4 card sát thương cao, hoặc 3 card sát thương cao với một card cho phép Bird tấn công lượt sau.

2. Danh sách cấp bậc thẻ

Body Part: Mouth (miệng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
BPeace Maker Peace Treaty1 / 120 / 30Thêm Tấn công vào mục tiêu
BLittle OwlDark Swoop1 / 25 / 0Nhắm vào mục tiêu của đối thủ nhanh hơn
BHungry BirdInsectivore1 / 110 / 40Nhắm mục tiêu kẻ địch thuộc hệ Bug nếu HP của Axie này dưới 50%
DDoubletalkSoothing Song1 / 80 / 0Gây Ngủ cho mục tiêu

Body Part: Horn (sừng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AEggshellEggbomb1 / 120 / 0Thêm Aroma trên Axie này cho đến lượt tiếp theo
AKestrelHeadshot1 / 130 / 0Vô hiệu hóa card Horn của đối thủ trong lượt tiếp theo
CTrumpAir Force One1 / 120 / 30Gây 120% sát thương khi được combo với một card “Trump” khác.
CWing HornSmart Shot1 / 50 / 10Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu còn lại 2 kẻ địch trở lên.
DFeather SpearFeather Lunge1 / 110 / 50Gây 120% sát thương khi được combo với một card “Lunge” khác.
DCuckooCockadoodledoo0 / 0 / 40Thêm Tấn công cho Axie này

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
APigeon PostBlackmail1 / 120 / 10Chuyển tất cả debuff (trạng thái bất lợi) trên Axie này lên đối thủ
ARavenIll-omened1 / 110 / 30Thêm Jinx vào mục tiêu trong 2 lượt
BCupidHeart Break1 / 120 / 20– Morale của đối thủ trong 2 lượt
BBalloonBalloon Pop0 / 40 / 0Thêm Fear lên mục tiêu trong 1 lượt. Nếu phòng thủ, hãy áp dụng Fear cho bản thân cho đến lượt tiếp theo.
DTri FeatherTriple Threat0 / 35 / 10Tấn công 2 lần nếu Axie đang chịu bất kỳ debuff nào
EKingfisherPatient Hunter1 / 130 / 0Nhắm mục tiêu vào kẻ địch thuộc hệ Aquatic nếu HP của Axie này dưới 50%.

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
APost FightAll-out Shot0 / 120 / 0Thêm 30% lượng HP cho Axie theo lượng HP tối đa của nó
BGranma’s FanCool Breeze1 / 120 / 30Gây Chill cho mục tiêu trong 2 lượt
CSwallowEarly Bird1 / 110 / 20Gây 120% sát thương nếu Axie này tấn công trước
CThe Last OneRisky Feather1 / 150 / 0Gây 2 Tấn công- cho Axie này
DFeather FanSunder Armor1 / 40 / 90Thêm 20% lá chắn cho Axie này cho mỗi lần gỡ debuff mà Axie này đang chịu
DCloudPuffy Smack1 / 100 / 50Bỏ qua tất cả mục tiêu trong lượt đánh cuối

Bug Class

Bug mạnh hơn khi chống lại: Reptile, Bird, Dusk

Bug yếu hơn khi chống lại: Aquatic, Bird, Dawn

1. Các thuộc tính

Các chỉ số cơ bản của Bug Axie 

HPSpeedSkillMorale 
35313539

Mỗi card Bug sẽ cung cấp cho Axie thêm 3 Morale và 1 HP. Chơi các card hệ Aquatic sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn sẽ không bị giới hạn chỉ sử dụng mỗi  card hệ Aquatic. 

Hệ Bug hiếm khi xuất hiện trong một nhóm Axie. Hầu hết các card của nó đều đạt điểm thấp trong Danh sách cấp bậc thẻ. Hệ Bug có rất nhiều thẻ áp dụng Debuffs khi sử dụng. 

Bản dựng Thorny Turtle là một bản dựng Meta xoay quanh việc sử dụng khả năng Allergic Reaction (phản ứng dị ứng) để gây 130% sát thương lên các mục tiêu bị tấn công. Sự kết hợp với Chomp (phần: Tiny Turtle) và một card khác, cho phép bạn bỏ qua sự phòng thủ của đối thủ và kích hoạt bonus sát thương của Allergic Reaction. 0 Năng lượng kỹ năng gây ra lỗi khác, ví dụ như Mystic Rush (phần: Laggin), có thể làm tròn lượng này. Các Axe tạo debuff khác trong nhóm của bạn cũng sẽ cải thiện hiệu quả của cách xây dựng này.

2. Danh sách cấp bậc thẻ

Body Part: Mouth (miệng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
BCute BunnyTerror Chomp1 / 120 / 30Gây Fear cho mục tiêu trong 2 lượt khi chơi trong Chuỗi.
BMosquitoBlood Taste1 / 70 / 40Chữa lành cho Axie này bằng sát thương gây ra với card này.
EPincerSunder Claw0 / 20 / 0Loại bỏ ngẫu nhiên 1 card của đối thủ
ESquare TeethMite Bite0 / 30 / 0Thêm 100% sát thương khi kết hợp với một thẻ khác.

Body Part: Horn (sừng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ALeaf BugDisguise0 / 20 / 20Nhận 1 năng lượng khi kết hợp với card Plant
BAntennaBug Signal1 / 80 / 60Lấy năng lượng từ đối thủ của bạn khi bị trói bằng một card “Bug Signal” khác.
CParasiteThird Glance1 / 80 / 50Loại bỏ ngẫu nhiên 1 card của đối thủ
CLagginMystic Rush0 / 40 / 0Thêm Tốc độ- vào mục tiêu trong 2 lượt
CCaterpillarsGrub Surprise1 / 100 / 50Gây Fear cho mục tiêu đang được lá chắn bảo vệ
DPliersDull Grip1 / 110 / 30Gây 30% sát thương lên các mục tiêu đang được lá chắn bảo vệ

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
SSnail ShellSticky Goo1 / 40 / 60Làm choáng kẻ tấn công nếu lá chắn của Axie này bị vỡ. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi lượt.
BSpiky WingBuzzing Wind0 / 10 / 30Thêm Fragile cho mục tiêu trong lượt tiếp theo
CSandalBug Splat1 / 110 / 50Gây thêm 50% sát thương khi tấn công hệ Bug
CBuzz BuzzBug Noise1 / 100 / 40– tấn công của mục tiêu
DGarish WormBarb Strike1 / 100 / 50Khi cộng dồn 2 lá thì sẽ gây độc cho đối phương 2 lần
DScarabScarab Curse1 / 110 / 40Mục tiêu không thể được chữa lành trong lượt tiếp theo

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AFish SnackAnesthetic Bait1 / 60 / 80Gây choáng khi bị tấn công bởi các card hệ Aquatic hoặc Bird. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi lượt.
AThorny CaterpillarAllergic Reaction1 / 105 / 30Gây 130% sát thương lên các mục tiêu bị debuff
EPupaeGrub Explode0 / 60 / 0Gây 200% sát thương khi tấn công trong lượt đánh cuối. Lượt đánh cuối của Axie kết thúc sau khi nó tấn công.
ETwin TailTwin Needle0 / 30 / 0Tấn công 2 lần khi kết hợp với một card khác
EGravel AntNumbing Lecretion1 / 30 / 40Vô hiệu hóa card cận chiến của mục tiêu trong lượt tiếp theo
FAnt
Chemical Warfare1 / 30 / 80Thêm Stench lên đối thủ trong lượt đầu

Plant Card

Plant mạnh hơn khi chống lại: Aquatic, Bird, Dawn

Plant yếu hơn khi chống lại: Beast, Bug, Mech

1. Các thuộc tính

Các chỉ số cơ bản của Plant Axie 

HPSpeedSkillMorale 
61313141

Mỗi card Plant sẽ cung cấp cho Axie thêm 3 HP và 1 Morale. Chơi các card hệ Plant sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn sẽ không bị giới hạn chỉ sử dụng mỗi card hệ Plant. 

HP và Morale cao khiến Plant trở thành hệ “defender” (phòng thủ) tốt nhất. Một “defender” có thể được định nghĩa là: 

 • Chịu sát thương một cách tốt nhất. 
 • Chỉ số HP cao (50 +). 
 • Có ít nhất 2 lá chắn cao (70 +). 

Hệ Plant được tìm thấy trong hầu hết mọi đội Axie nhờ khả năng hấp thụ một lượng sát thương cao của chúng. Đồng thời nhận Năng lượng và tiêu diệt năng lượng của đối thủ, khiến đây là một hệ nên có, trở thành một lựa chọn dễ dàng khi chọn thiết lập đội của bạn.

2. Danh sách cấp bậc thẻ

Body Part: Mouth (miệng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ASerious Vegetal Bite1 / 30 / 30Lấy 1 năng lượng từ đối thủ của bạn khi kết hợp với một card khác.
BZigzagDrain Bite1 / 60 / 60Chữa lành cho Axie này bằng sát thương mà card gây ra
DHerbivoreVegan Diet1 / 75 / 75Chữa lành cho Axie này bằng sát thương mà card này gây ra cho mục tiêu là Plant.
ESilence WhisperForest Spirit1 / 0 / 40Hồi 190 HP cho đồng đội phía trước

Body Part: Horn (sừng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ABeechWooden Stab1 / 105 / 40Gây 120% sát thương nếu lá chắn của Axie này bị vỡ
ACactusPricky Trap1 / 110 / 20Gây 120% sát thương nếu đòn tấn công của Axie này kéo dài
BRose BudHealing Aroma1 / 0 / 40Hồi 120 HP cho Axie này
CBamboo ShotBamboo Clan1 / 80 / 70Tăng 20% ​​sát thương khi kế hợp với một card plant khác.
DWatermelonSeed Bullet1 / 30 / 50Nhắm mục tiêu đối thủ nhanh hơn
FStrawberry ShortcakeSweet Party2 / 0 / 0Hồi máu cho đồng đội phía trước với 270 HP. Nếu không có đồng đội phía trước, hãy hồi máu cho Axie này.

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
SPumpkinOctober Treat1 / 0 / 115Rút một card nếu lá chắn của Axie này không bị vỡ trong vòng này.
ABidensCleanse Scent0 / 0 / 50Loại bỏ tất cả debuff khỏi Axie này
AMintRefresh 0 / 0 / 50Xóa tất cả debuff khỏi đồng đội nếu nó ở ngay trước Axie này.
CShiitakeShroom’s Grace1 / 0 / 40Hồi 120 HP cho Axie này
CWatering CanAqua Stock1 / 45 / 80Nhận 1 năng lượng khi Axie này bị tấn công bởi card Aquatic.
DTurnip Turnip Rocket1 / 60 / 80Nhắm mục tiêu Bird khi kết hợp 2 thẻ trở lên

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ACarrotCarrot Hammer1 / 70 / 40Nhận 1 năng lượng nếu lá chắn của Axie này bị vỡ. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi vòng.
BHot ButtSpicy Surprise1 / 90 / 50Vô hiệu hóa card Mouth của đối thủ trong lượt tiếp theo
BHatsuneLeek Leak1 / 60 / 80Khi bị đánh, vô hiệu hóa các thẻ tầm xa của kẻ tấn công trong vòng tiếp theo.
DPotato LeafAqua Deflect1 / 70 / 80Không thể nhắm mục tiêu bởi các card Aquatic nếu Axie này còn đồng đội.
DYamGas Unleash1 / 30 / 20Thêm Poison mỗi khi card này được sử dụng để tấn công hoặc phòng thủ.
ECattailCattail Slap0 / 20 / 30Rút một card nếu bị thẻ Beast, Bug hoặc Mech tấn công.

Reptile Class

Reptile mạnh hơn khi chống lại: Aquatic, Bird, Dawn

Reptile yếu hơn khi chống lại: Beast, Bug, Mech

1. Các thuộc tính

Các chỉ số cơ bản của Reptile Axie 

HPSpeedSkillMorale 
39353135

Mỗi card Reptile sẽ cung cấp cho Axie thêm 3 HP và 1 Speed. Chơi các card hệ Aquatic sẽ tăng thêm 10% sát thương và bạn sẽ không bị giới hạn chỉ sử dụng mỗi  card hệ Aquatic. 

Bug Axie là một loại hệ off-tank tuyệt vời, vì HP và Speed cao. Card của nó khá đặc biệt, có nhiều chức năng và chức năng gỡ debuff. Nhưng bù lại, nó cũng có nhiều hạn chế.

2. Danh sách cấp bậc thẻ

Body Part: Mouth (miệng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
STiny TurtleChomp1 / 80 / 50Gây choáng cho đối thủ khi kết hợp với ít nhất 2 card bổ sung.
CKotaroKotaro Bite1 / 80 / 20Nhận 1 năng lượng nếu mục tiêu có Speed nhanh hơn Axie này
CToothless BiteSneaky Raid1 / 20 / 40Nhắm mục tiêu xa nhất của đối thủ
DRazor BiteWhy So Serious1 / 90 / 50Chữa lành cho Axie này bằng sát thương gây ra từ card này cho các mục tiêu Aquatic

Body Part: Horn (sừng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AIncisorDisarm1 / 100 / 40Bonus Speed cho lượt tấn công trong 2 vòng
BCerastesSurprise Invasion1 / 90 / 60Gây 130% sát thương nếu mục tiêu nhanh hơn Axie này.
CScaly SpearScaly Lunge1 / 100 / 50Gây 120% sát thương khi được kết hợp với một card “lunge” khác.
DScaly SpoonTiny Catapult1 / 80 / 40Phản lại 50% sát thương tầm xa về phía kẻ tấn công
EBumpyOvergrow Keratin1 / 90 / 30Phục hồi 20 lá chắn mỗi lượt

Body Part: Back (lưng)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
ATri SpikesSpike Throw1 / 80 / 50Nhắm mục tiêu của đối thủ có lá chắn thấp nhất khi kết hợp với 2 card trở lên.
AGreen ThornsVine Dagger0 / 20 / 30Nhân đôi lá chắn từ card này khi kết hợp với card plant
BRed EarSlippery Shield1/ 10 / 135Thêm 15% lá chắn của Axie này cho đồng đội bên cạnh.
BBone SailIvory Chop1 / 80 / 80Rút một card nếu lá chắn của Axie này bị vỡ
BCrocNile Strike1 / 90 / 60– Speed của mục tiêu trong 2 vòng
EIndian StarBulkwark1 / 20 / 80Phản lại 40% sát thương cận chiến về phía kẻ tấn công

Body Part: Tail (đuôi)

Tier Part Card Ene/ Att/ DefMô tả
AWall GeckoCritical Escape1 / 90 / 10Giảm 15% sát thương trong lượt này
DGilaNeuro Toxin1 / 100 / 55– Tấn công lên mục tiêu bị nhiễm độc
DIguanaScale Dart1 / 90 / 60Tạo ra 1 năng lượng khi tấn công mục tiêu được buff sức mạnh
DTiny DinoTiny Swing1 / 80 / 40Gây 150% sát thương sau lượt thứ 4
EGrass SnakeVenom Spray0 / 10 / 20Gây độc 2 lần lên mục tiêu
FSnake JarJar Barrage1 / 80 / 20Các đòn tấn công phá vỡ lá chắn của Axie này không thể gây thêm sát thương. Chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi lượt.

Nguồn: LYNNYL Gaming

Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về Crypto, DeFi cùng nhiều dự án Blockchain! 

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment