Chỉ số SOPR – công cụ đánh giá hành vi và tâm lý thị trường Bitcoin

Spent Output Profit Ratio (SOPR – Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra) – một chỉ số quan trọng giúp chúng ta theo dõi hành vi chi tiêu on-chain, và tâm lý thị trường hiện tại. SOPR được tính bằng cách chia giá trị thực tế của một sản lượng đã chi tiêu (tính bằng USD) cho giá trị tạo ra sản phẩm ban đầu. Nói một cách đơn giản, đó là tính giá đã bán so với giá đã trả cho mỗi UTXO (Unspent Transaction Output – đầu ra giao dịch chưa được sử dụng) di chuyển on-chain.

SOPR giúp xác định thị trường đang ở trạng thái lỗ hay lãi.

  • Giá trị SOPR > 1, cho thấy rằng trung bình, những người tham gia thị trường thu được nhiều lợi nhuận hơn. 
  • Giá trị SOPR < 1 cho thấy trung bình, các holder phải chịu lỗ trong giao dịch. 
  • Giá trị SOPR = 1, thị trường trung lập. 

Chúng ta có thể phân tích hành vi SOPR ở tổng mức thị trường và giữa những holder long-term (LHT – người nắm giữ dài hạn) và những holder short-term (STH – người nắm giữ ngắn hạn).

Đối với thị trường chung, điều cần quan tâm trong chỉ số SOPR là phản ứng của chỉ số xung quanh 1. Trong giai đoạn tăng giá duy trì liên tục, khi thị trường trung lập hoặc hòa vốn, luôn có nhiều hành vi chốt lời dưới 5% trong khoảng thời gian này. Bạn có thể thấy khi nào SOPR bật khỏi mức 1 và quay trở lại trạng thái chốt lời trong thị trường tăng giá. Khi nó giảm xuống dưới 1 và không lấy lại mức đó, thị trường đang báo hiệu một sự đảo chiều của thị trường tăng giá. Lúc này các nhà đầu tư nhận ra nhiều khoản lỗ hơn, kỳ vọng giá sẽ giảm xuống. 

Hãy xem số liệu của Adjusted SOPR (aSOPR – biến thể nhỏ của SOPR). aSOPR bỏ qua các giao dịch tồn tại dưới 1h.

Nguồn: Glassnode

Khi tiếp cận đỉnh của chu kỳ tăng, thường có mức chốt lời cao ngay lúc đó trước khi đạt đến đỉnh cao hơn. Cuối cùng, nguồn cung chi tiêu lấn át nhu cầu mới và do đó trở thành hình thức hàng đầu. Giai đoạn hiện tại, ​​khả năng chốt lời tăng lên nhưng không ở mức cao hay đỉnh chu kỳ.

Đối với các holder dài hạn, trong các chu kỳ trước, có một xu hướng tăng giá là sự tham gia của các nhà đầu tư mới. Thông thường, khi thị trường chào đón những người mới, giá đều có xu hướng tăng. Lúc này lợi nhuận của LTH sẽ tăng đáng kể. Sử dụng đường trung bình động 30 ngày để có cái nhìn vĩ mô hơn, thị trường đang bắt đầu có xu hướng chốt lời của các LTH. Chốt lời là một dấu hiệu tốt cho thấy giai đoạn thứ hai của thị trường tăng giá, phân phối dần trên quá trình tích lũy đang bắt đầu.

Nguồn: Glassnode

Đối với những người nắm giữ ngắn hạn, có một xu hướng hành vi nhất quán trong quá trình điều chỉnh của chu kỳ tăng giá. Khi giá điều chỉnh, weak hand nhận ra các khoản lỗ của mình và có xu hướng bán tháo các tài sản. Điều này gây áp lực bán ra trên thị trường nhiều hơn. Sau sự kiện bán tháo này, chỉ số SOPR của STH thường nhanh chóng lấy lại vị trí hơn mức 1, bởi vì nhiều nhà đầu tư đã bị loại bỏ. Nếu như không quay trở về mức 1, phần lớn những holder ngắn hạn trong thị trường không sẵn sàng giữ coin và muốn bán chúng với mức lỗ. Dưới biểu đồ STH SOPR 24H MA, có lẽ các holder ngắn hạn đang có dấu hiệu hồi phục và mong muốn quay về mức 1 để các chu kỳ của thị trường tăng giá tiếp tục.

Nguồn: Glassnode

Như vậy, ngoài các holder ngắn hạn, tâm lý thị trường nói chung và các holder dài hạn nói riêng đều đang có dấu hiệu tích cực khi chỉ số SOPR đều trên mức 1. Theo đánh giá dựa trên số liệu on-chain, ​​khả năng chốt lời của holder vẫn sẽ tiếp tục tăng lên nhưng không ở mức cao hay đỉnh chu kỳ trong giai đoạn này.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment