Altcoin là gì? Altcoin season là gì?

Altcoin Season luôn là khoảng thời gian sôi động và hào hứng nhất của thị trường tiền mã hóa khi hàng loạt Altcoin đều tăng trưởng vượt trội.