Tìm hiểu về phí gas & phân phối token của PancakeBunny

Một trong những câu hỏi mà Pancakebuny nhận được hàng ngày là tại sao các mức phí trên PancakeBunny lại cao như vậy. Câu trả lời ngắn gọn là NÓ KHÔNG HỀ CAO như bạn nghĩ.

Về phí Gas

Đối với những ai mới sử dụng DeFi, trước tiên Pancakebuny muốn cung cấp thông tin sơ lược về phí gas là gì và chúng hoạt động như thế nào. 

Phí gas không trả cho Pancake Bunny

Phí gas là chi phí được tính cho BSC network để thực hiện các giao dịch. Các blockchain như Ethereum và BSC về cơ bản là các network điện toán phân tán tạo và triển khai các cấu trúc như token, vaults và chiến lược. Việc duy trì các cấu trúc này và thực hiện các hoạt động kết nối chúng đòi hỏi tài nguyên máy tính từ mạng để đổi lại network sẽ thu phí gas từ người dùng.

Những thay đổi về phí gas cho một giao dịch nhất định phản ánh sự thay đổi của chi phí network được xác định bởi mức độ mà BSC network bị tắc nghẽn tại thời điểm chính xác mà một giao dịch được gửi. Khi network bị tắc nghẽn bởi một lượng lớn giao dịch, phí gas sẽ tăng lên và khi có ít giao dịch hơn, phí gas sẽ giảm xuống.

Ví dụ, vào đầu tháng 2 khi lượng giao dịch trên BSC cao hơn so với công suất của network vào thời điểm đó, phí gas trung bình trên mỗi giao dịch BSC đã tăng lên gần 30 Gwei, trong khi hiện tại giá gas trung bình đã giảm xuống chỉ còn 5 GWEI.

Cài đặt phí gas và giới hạn gas

Tiếp theo, đối với mọi giao dịch thì với tư cách là người dùng bạn được yêu cầu để:

  1. Đặt giá thầu số lượng GWEI mà bạn sẽ trả cho mỗi đơn vị gas (Giá gas)
  1. Để chỉ định số lượng đơn vị gas tối đa mà bạn sẵn sàng chi để thực hiện giao dịch (Giới hạn gas). Hãy xem xét ảnh chụp màn hình sau đây từ ví Metamask. Giá gas tối đa mặc định được hiển thị là 5 GWEI. Giới hạn Gas mặc định được hiển thị là 573852. Giao dịch sẽ không được thực hiện và sẽ vẫn ở trạng thái “treo” cho đến khi ví có thể thực hiện giao dịch khi các giá trị ở dưới hai thông số này.

Điều cần chú ý tiếp theo là Phí gas được hiển thị. Trong ví dụ trên, Phí gas được hiển thị là 0,002869. Lưu ý rằng ở đây, Phí Gas này – được hiển thị tại thời điểm bạn được yêu cầu xác nhận của bạn – là một ước tính đơn giản về số tiền, tính bằng BNB, sẽ được khấu trừ từ ví của bạn để thanh toán cho BSC network khi giao dịch được thực hiện thành công.

Khi giao dịch của bạn đã hoàn thành, để xem Phí gas thực tế mà bạn đã trả cho BSC network để thực hiện giao dịch của mình, bạn phải sử dụng máy quét như BSCScan để xem giao dịch (bằng cách sử dụng máy quét trực tiếp với tx hash hoặc bằng cách sử dụng liên kết tiện lợi được cung cấp). Đây là ví dụ về kết quả của giao dịch trên:

Như bạn có thể thấy, Phí gas thực tế (được gọi là “Phí giao dịch” trên BSC) chỉ là 0,00120499 BNB, tương đương 0,55 đô la vào thời điểm giao dịch. Điều này là do lượng gas thực tế được sử dụng trong giao dịch chỉ bằng 42% Giới hạn gas được đặt trong Metamask vào thời điểm giao dịch được gửi. Giá khí gas được trả giống với giá thầu 5 GWEI tại thời điểm gửi giao dịch.

Bạn không thanh toán theo Giới hạn Gas được hiển thị. Lượng gas bạn thanh toán cho một giao dịch thường là ÍT HƠN NHIỀU.

Điều quan trọng ở đây là làm rõ sự hiểu lầm phổ biến nhất giữa những người dùng mới sử dụng PancakeBunny. PancakeBunny đặt Giới hạn Gas mặc định thành số lượng đủ cao để đảm bảo rằng các giao dịch sẽ được thực hiện. Trong ví dụ trên, cài đặt Giới hạn gas mặc định cao hơn khoảng 150% so với số lượng gas thực tế đã được thanh toán. Và hiểu lầm này vẫn tồn tại là bởi vì nhiều người dùng không bao giờ xác nhận phí gas THỰC của họ trên BSCScan.

PancakeBunny đặt các thông số khí gas mặc định cao hơn

PancakeBunny đặt Giới hạn gas mặc định cao hơn các giao thức khác (tức là GWEI, giới hạn khí gas), vì lý do đơn giản là các hợp đồng thông minh của họ THÔNG MINH HƠN. Cốt lõi của phương pháp tiếp cận sáng tạo của Team Bunny đối với Defi nằm ở việc thiết kế các chiến lược tổng hợp thông minh hơn, phức tạp hơn, tạo nên sự thành công trong việc tạo ra lợi nhuận trên thị trường vì mức tăng tổng APY do các chiến lược thông minh hơn của PancakeBunny cung cấp cao hơn giá thực hiện của chúng vì chi phí giao dịch trên BSC thấp hơn nhiều so với Ethereum.

Điều này dẫn đến hiểu lầm thứ hai về cài đặt Giới hạn khí gas mặc định khá cao trên PancakeBunny. Bởi vì các chiến lược của PancakeBunny thông minh hơn, chúng yêu cầu họ đặt Giới hạn khí gas mặc định cao hơn cài đặt mặc định được đặt bởi các giao thức khác. Điều đó dẫn đến nhận thức sai lầm rằng PancakeBunny tính phí cao hơn. Trên thực tế, phí gas có phần cao hơn, nhưng chúng tăng dần theo tỉ lệ tương ứng với mức độ phức tạp và “mức độ thông minh” của các chiến lược của PancakeBunny.

Việc PancakeBunny đặt Giới hạn gas mặc định cao hơn các giao thức khác đơn giản hơn, để thực hiện các chiến lược thông minh hơn và thực tế là nhiều người dùng không xác nhận phí thực của họ trên BSCScan. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm rằng Phí gas và các vật liệu trên PancakeBunny cao hơn đáng kể so với các giao thức khác. Sự khác biệt giữa PancakeBunny và các giao thức khác là tính phi vật chất trong hầu hết mọi trường hợp, ngoại trừ trường hợp số tiền được giao dịch rất nhỏ so với chi phí thực hiện. Đối với số tiền giao dịch rất nhỏ khi claim hoặc stake theo các chiến lược rất thông minh và phức tạp, các khoản phí giao dịch này có thể gây khó khăn.

Hãy nhớ rằng, Phí gas không được xác định bởi số lượng giao dịch, chúng được xác định bởi mức độ phức tạp của giao dịch và chi phí của network nguyên tử tại thời điểm giao dịch được thực hiện. Tại bất kỳ thời điểm nào, chi phí thực hiện $1 hoặc $1000 trong bất kỳ giao dịch nhất định nào là như nhau. Vì vậy, đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào, người dùng phải xem xét liệu số tiền họ đang chuyển hoặc nhận có đủ để biện minh cho Phí gas mà họ mong đợi mạng BSC tính phí hay không.

Và giao dịch càng phức tạp – nghĩa là càng có nhiều hoạt động mạng liên quan để thực hiện giao dịch – thì Giới hạn Gas mặc định do PancakeBunny đặt ra càng cao để đảm bảo các giao dịch hoạt động bình thường.

Phân phối của Bunny

Nhiều người có thể đã quen thuộc với các phân phối của Bunny, nhưng PancakeBunny cần xem xét các thành phần của nó trong cuộc thảo luận của họ về lý do tại sao một số người dùng tin rằng PancakeBunny ‘tính phí’ cao hơn các giao thức khác.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn đến nay

Đầu tiên, hầu hết người dùng tin rằng PancakeBunny “tính” phí cao hơn vì họ thấy cài đặt GWEI và Giới hạn gas mặc định cao, nhưng họ lại không tham khảo ​​BSCScan để xác nhận mức phí thực tế mà họ đã trả.

Một nhóm người dùng khác tin rằng PancakeBunny tính phí cao hơn vì họ nhận thấy rằng phí gas thực sự cao hơn đối với các hợp đồng thông minh, nhưng không nhận ra rằng PancakeBunny không nhận được bất kỳ phần nào trong số các khoản phí này. Phí gas cao hơn phản ánh sự phức tạp trong giao dịch của các chiến lược thông minh hơn của PancakeBunny và thúc đẩy APY của họ cao hơn. Đây là lý do tại sao phí gas thấp trên BSC lại rất quan trọng – chúng là thứ cho phép xây dựng một số lượng giao dịch được kết nối lớn hơn mà sẽ quá đắt trên các blockchain khác.

Một lần nữa, tại sao chúng ta có những chiến lược phức tạp hơn? Để thúc đẩy lợi suất cao hơn và giảm rủi ro giao dịch. Sự cân bằng là trong các vaults thông minh nhất của PancakeBunny, bạn không nên cân nhắc giao dịch trừ khi số tiền bạn sẽ giao dịch đủ cao hơn chi phí stake, unstake hoặc claim các lợi ích của bạn.

Còn về Phân phối của PancakeBunny thì sao?

Lý do thứ ba khiến nhiều người dùng ngộ nhận rằng phí trên PancakeBunny cao hơn là do Phân phối Bunny, đôi khi được gọi là “phí hiệu suất”. Phân phối của Bunny thực sự là một phần lợi nhuận của họ mà người dùng nhận được trong token BUNNY khi họ claim lại. Nó cũng đề cập đến giá trị được dự trữ từ sản lượng trên PancakeBunny và được phân bổ cho Bunny Pool để phân phối cho tất cả những người nắm giữ BUNNY thông qua cơ chế staking.

Khi PancakeBunny ra mắt vào tháng 12 năm 2020, Phân phối của Bunny ban đầu được gọi là “phí hiệu suất” 30%. Ngay cả bây giờ, khi PancakeBunny đang cố gắng giải thích các thuật toán đằng sau các giao dịch và nguồn tiền cho Bunny Pool, đôi khi họ gọi nó là “phí thực hiện” bởi vì nó làm cho một số khía cạnh của cấu trúc trở nên đơn giản hơn để trình bày và dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, hiểu được bản chất kép của Phân bổ của Bunny là trọng tâm để hiểu được mô hình kinh tế học token của PancakeBunny. Trên thực tế, nó KHÔNG PHẢI là một khoản phí do giao thức PancakeBunny tính cho người dùng. Nó KHÔNG phải là một khoản phí dành cho Team. Thay vào đó, lượng giá trị THỰC hỗ trợ việc mint mọi token BUNNY mới, chính là phần (30%) giá trị lợi nhuận của họ mà người dùng đổi lấy BUNNY đã được mint. Nó cũng nên được hiểu đúng là số tiền từ mỗi giao dịch mà người dùng chia sẻ với toàn bộ cộng đồng.

Kết luận

Mục đích của bài đăng này là để làm rõ một số quan niệm sai lầm về phí PancakeBunny. 

  1. Cài đặt GWEI và Giới hạn khí gas mặc định của PancakeBunny cao hơn một số giao thức khác. Tuy nhiên, đây KHÔNG phải là phí gas thực mà BSC network sẽ tính. Check các khoản phí thực bằng cách nhấp vào liên kết BSCScan được cung cấp. 
  1. Các hợp đồng thông minh và chiến lược APY thông minh hơn của PancakeBunny yêu cầu nhiều giao dịch hơn và do đó nó sẽ tốn nhiều gas hơn so với các chiến lược điển hình trên các giao thức khác đơn giản hơn. Đó là lý do tại sao cài đặt phí gas mặc định được đặt cao hơn so với một số giao thức khác. Nhưng những người mới tham gia cần phải hiểu rằng một lần nữa, những khoản phí này không thuộc về Team Bunny, chúng sẽ được chuyển hoàn toàn đến BSC. 
  1. Không có “phí hiệu suất” 30% với mỗi lần giao dịch. 30% giá trị lợi nhuận của bạn (Phân phối của Bunny) được chuyển đổi thành BUNNY mới tại thời điểm bạn nhận (với tỷ giá hiện tại là 15 BUNNY/BNB). Phân phối của Bunny được gửi đến Bunny Pool, hoạt động như một farm của Lợi tức cộng đồng tổng hợp mà từ đó mọi người dùng có thể thu được lợi nhuận tương ứng trong WBNB. 

Nhóm thảo luận Pancake Bunny Việt Nam

Nguồn: PancakeBunny

Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment