Hướng dẫn giao dịch Margin trên sàn Kucoin

Margin Trade đề cập đến một phương thức giao dịch trong đó người dùng vay một số lượng mã thông báo kỹ thuật số nhất định bằng cách cầm cố mã thông báo kỹ thuật số trong KuCoin để thực hiện hoạt động Buy (mua) / Sell (bán) dài hạn, tận dụng các quỹ lớn với các quỹ nhỏ để kiếm thêm lợi nhuận .