Tổng quan về Avalanche

Avalanche là một nền tảng mã nguồn mở để khởi chạy các ứng dụng tài chính phi tập trung và triển khai chuỗi khối doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác, có khả năng mở rộng cao.