Hướng dẫn Yield Farm với Curve trên Polygon Network

Polygon là một nền tảng được tạo ra nhằm mục đích cung cấp các giao dịch nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Đây là bài hướng dẫn yield farm trên Curve x Polygon.

Hướng dẫn sử dụng Curve

Bạn cần trở thành liquidity provider (nhà cung cấp thanh khoản) trước khi thực hiện theo các bước dưới đây để có thể tạo nhiều lợi nhuận hơn trên Polygon cùng Curve.

Bước 1: Truy cập vào trang web: https://polygon.curve.fi/

Bước 2: Kết nối ví của bạn với Polygon. Hãy đảm bảo rằng ví được thiết lập đúng cách để kết nối.

Nguồn: Curve

Bước 3: Click chọn một trong các pool thanh khoản trong “Curve pools”.

Bước 4: Để gửi thanh khoản, click vào “Deposit”. Một danh sách cho phép bạn chọn các loại stablecoin được hỗ trợ để gửi và nhập số tiền cần gửi (nếu không phải là tối đa) sẽ xuất hiện. Sau đó, hãy click chọn “Deposit & Stake in gauge”.

Nguồn: Curve

Rút tiền stake

Bước 5: Hệ thống mặc định, với tùy chọn rút tiền thì việc rút token LP theo tỷ lệ của pool hiện tại. Ngoài ra, bạn có thể chọn rút tất cả vào một stablecoin cụ thể mà bạn chọn.

Nguồn: Curve

Bước 6: Click chọn “Withdraw” chỉ để rút tiền hoặc “Withdraw & claim” để rút tiền và nhận phần thưởng MATIC.

Nguồn: Curve

Bước 7 (Tùy chọn): Bạn cũng có thể nhận phần thưởng MATIC bằng cách click chọn “Claim XXX WMATIC” mà không cần unstake hay rút khỏi pool.

Nguồn: Curve

Bước 8 (Tùy chọn): Nếu bạn muốn unstake khỏi gauge, click chọn “Unstake from gauge” để loại bỏ token LP ra khỏi gauge và sử dụng ở nơi khác.

Nguồn: Curve

Giải thích thêm: Gauge là một hệ thống thể hiện mức độ lạm phát thanh khoản của người dùng

Về Polygon 

Polygon là nền tảng dễ sử dụng, có cấu trúc tốt đầu tiên để mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Thành phần cốt lõi của nó là Polygon SDK, một khuôn khổ mô-đun, linh hoạt hỗ trợ xây dựng và kết nối các Chuỗi bảo mật như Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups, Validium, v.v. và Chuỗi độc lập như Polygon POS, được thiết kế để linh hoạt và độc lập. Các giải pháp mở rộng quy mô của Polygon đã được áp dụng rộng rãi với hơn 500 Dapps, ~ 567M + txns và ~ 6M + txns hàng ngày.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment