Hướng dẫn sử dụng Ví Binance Smart Chain

Binance Smart Chain Wallet (BSC Wallet) là một plugin miễn phí và an toàn để truy cập Dapps được xây dựng trên Binance Smart Chain. BSC Wallet được thiết kế để sử dụng để giữ tiền điện tử, chủ yếu là BEP-20 và cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ trên BSC.

Hướng Dẫn Kết Nối MetaMask Với Binance Smart Chain (BSC)

MetaMask là một plugin để truy cập các dAapps của Ethereum trên trình duyệt của bạn. MetaMask có thể được cài đặt trên trình duyệt Chrome, FireFox, Opera, …

Bạn cần tạo một ví MetaMask trước khi muốn kết nối với Binance Smart Chain (BSC). Nếu chưa có, hãy đọc bài viết hướng dẫn tạo ví MetaMask.