Hướng Dẫn Kết Nối MetaMask Với Binance Smart Chain (BSC)

MetaMask là một plugin để truy cập các dAapps của Ethereum trên trình duyệt của bạn. MetaMask có thể được cài đặt trên trình duyệt Chrome, FireFox, Opera, …

Bạn cần tạo một ví MetaMask trước khi muốn kết nối với Binance Smart Chain (BSC). Nếu chưa có, hãy đọc bài viết hướng dẫn tạo ví MetaMask.