WOWswap mở rộng sang HECO

Việc mở rộng sang HECO Chain cho phép việc giao dịch các token hiện không có sẵn trên các mạng Binance Smart Chain và Polygon, các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm được lợi nhuận trên USDT và HT bằng cách chỉ cần gửi USDT và HT vào WOWswap Earn lending pool