Web 3.0 là gì?

Tại Web 3.0 bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và kết nối với các dapp khác nhau mà không cần sự cho phép của công ty trung tâm.