PancakeSwap tích hợp Chainlink VRF cho tính năng Lottery

PancakeSwap Lottery có hai vòng quay thưởng mỗi ngày. Người chơi có thể tham gia bằng cách mua ticket (vé), mỗi ticket sẽ có 6 chữ số. Giải thưởng được dựa trên các con số của vé so với số ngẫu nhiên do Chainlink VRF tạo, tính lần lượt từ trái sang phải.

Venus sử dụng Chainlink cho giải pháp Oracle

Thị trường cho vay của Venus tận dụng Chainlink để định giá tài sản thế chấp trong cả quá trình phát hành và thanh lý khoản vay, đảm bảo Venus luôn được thế chấp đầy đủ và tham khảo giá thị trường hợp lý.