1inch ra mắt giao thức đặt lệnh giới hạn

Một giải pháp sáng tạo, độc đáo – Giao thức đặt lệnh giới hạn 1inch đã được 1inch network công bố rộng rãi. Tính năng đặt lệnh giới hạn cho phép người dùng mua hoặc bán crypto asset (tài sản tiền điện tử) ở một mức giá cụ thể.

1inch tích hợp tính năng OTC Swap trên dApp

1inch được biết đến với tính bảo mật cho các giao thức của mình. Việc bổ sung tính năng OTC Swap cho dApp 1inch sẽ cung cấp sự an toàn cho các giao dịch không trượt giá bởi front-running.