Hướng dẫn kết nối MetaMask với Avalanche

Thiết lập ví Avalanche với AVAX

1. Tạo ví Avalanche

Truy cập vào Avax Network, click vào “Create New Wallet”.

2. Nhận AVAX

Bạn có thể nhận AVAX từ bất kỳ sàn giao dịch được hỗ trợ nào được list trên CoinMarketCap.

3. Chuyển AVAX vào ví Avalanche

Khi bạn có AVAX, hãy gửi AVAX đến ví Avalanche đã được tạo ở Bước 1.

Sau khi đã có AVAX, bạn hãy tiến hành kết nối ví Avalanche với Metamask.

Kết nối MetaMask với Avalanche

1. Tải MetaMask

Bạn có thể tại MetaMask tại đây.

Cài đặt MetaMask như một tiện ích mở rộng cho trình duyệt của bạn. Hiện chỉ có trình duyệt: Chrome, FireFox, Brave và Edge được hỗ trợ.

2. Tạo ví hoặc nhập một ví hiện có

Nếu bạn không có ví Ethereum, hãy chọn “Create a Wallet”. Hãy giữ Mnemonic và mật khẩu của bạn cẩn thận. Đây là ví sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch trên Avalanche.

3. Kết nối Metamask với Avalanche 

Click vào menu thả xuống và chọn “Custom RPC

Nguồn: Pangolin

Nhập các nhập thông tin vào ô trống như dưới dây:

Chuyển AVAX từ Avalance sang MetaMask

Bước 1. Truy cập vào Avax Network và truy cập Ví Avalanche của bạn.

Bước 2. Ở bên trái, có một danh sách các tùy chọn. Click vào “Cross-Chain”

Nguồn: Avalanche

Bước 3. Chọn “C Chain (Contract)” làm Destination Chain (chuỗi đích)

Nguồn: Avalanche

Bước 4. Nhập số tiền bạn muốn chuyển, sau đó bấm confirm

Bước 5. Gửi AVAX từ ví Avalanche đến ví MetaMask của bạn:

  1. Chọn “Send
Nguồn: Avalanche

2. Chọn “C Contract” trong Source Chain

Nguồn: Avalanche

3. Nhập địa chỉ ví MetaMask của bạn bằng cách sao chép và dán vào “To Address” trên ví Avalanche của bạn.

Nguồn: Avalanche

4. Xác nhận và hoàn tất giao dịch.

Bây giờ bạn đã có AVAX trên ví MetaMask của mình và có thể bắt đầu sử dụng Avalanche.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment