Cập nhật chính sách Refund của NFTb LaunchPad

Chính sách Refund IDO

NFTb luôn ưu tiên lợi ích của cộng đồng và sẽ luôn đảm bảo refund IDO nếu dự án hoặc bên thứ ba liên quan đến dự án có vi phạm các điều khoản và điều kiện LaunchPad của NFTb.

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào, NFTb sẽ theo dõi tình hình rất chặt chẽ và sẽ luôn liên lạc với nhóm dự án để làm rõ tình hình. NFTb muốn đảm bảo với cộng đồng rằng trước khi launch bất kỳ dự án nào, NFTb tiến hành một quy trình kiểm tra mạnh mẽ và tin vào tầm nhìn của dự án và việc cung cấp lộ trình của nó.

NFTB cam kết refund cho người tham gia IDO nếu:

 1. Giá thị trường một token thấp hơn giá IDO trong 72 giờ đầu tiên của giai đoạn claim token.
 2. Một LaunchPad khác phát hành refund (và không có lỗi vì vi phạm).

VD: Một LaunchPad khác đã mắc lỗi phát hành các token IDO của dự án sớm cho cộng đồng của chính mình (trước thời gian đã thỏa thuận). Điều này có nghĩa là áp lực mua và sự phấn khích xung quanh việc ra mắt token của dự án đã bị triệt tiêu. Có nghĩa là việc ra mắt token không đạt được tiềm năng đầy đủ của nó và không đáp ứng được kỳ vọng của những người tham gia NFTb IDO.

Quy trình Refund

Sau khi hợp tác với team của dự án và điều tra các vấn đề, cả hai bên sẽ đi đến thỏa thuận cho phép người dùng NFTb khả năng refund cho việc tham gia IDO của họ thông qua Launchpad NFTb. Giải pháp này đảm bảo rằng:

1. Tham gia IDO

 • Có thể chọn nếu họ muốn tiếp tục hỗ trợ dự án và không yêu cầu refund
 • Có thể hưởng lợi từ mức refund khả dụng khi giá token của dự án thấp hơn giá bán IDO của NFTb, tại thời điểm refund

2. Dự án

 • Sẽ có cơ hội chứng minh giá trị của dự án đối với cộng đồng của NFTb, truyền đạt rõ ràng về việc cung cấp lộ trình và bất kỳ cột mốc sắp tới.
 • Có thể xây dựng một cộng đồng và số lượng chủ sở hữu token cho dự án của họ đảm bảo việc cung cấp vững chắc dự án của họ.

Chi tiết về bất kỳ vi phạm nào và trang refund sắp tới sẽ được phát hành trên kênh thông báo chính thức của NFTb:

Yêu cầu Refund như thế nào?

 1. Truy cập trang IDO của dự án trên NFTb Launchpad.
 2. Kết nối ví của bạn
 3. Click chọn “Refund
 • Nếu bạn đã claim token tại TGE, chỉ có số tiền được giao sẽ được refund (ví dụ 80% số tiền đóng góp).
 • Nếu bạn chưa claim token nào, tất cả các khoản tiền sẽ được refund trực tiếp vào ví IDO của bạn ngay lập tức.

4. Tiền sẽ được trả lại ngay sau khi yêu cầu,

Lưu ý: Cửa sổ refund chỉ mở trong 48-72h đầu và mọi yêu cầu hoàn lại được thực hiện bên ngoài thời gian ấy sẽ không được cấp.

NFTb muốn cảm ơn cộng đồng vì sự kiên nhẫn và hỗ trợ trong khi đang điều tra bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào và đang khám phá tất cả các lựa chọn với nhóm dự án trước khi phát hành một khoản refund.

Giới thiệu về NFTb

NFTb là nền tảng DeFi và NFT đa chuỗi hoàn chỉnh dành cho cộng đồng. Nhiệm vụ của họ là giúp các creator cảm thấy thoải mái và yêu thích việc sử dụng DeFi dApps.

NFTb cung cấp một thị trường NFT cao cấp, nơi người dùng có thể tiếp cận người mua từ mọi nơi trên thế giới và đa chuỗi, nền tảng DeFi cho phép người dùng tiếp cận với các cơ hội yield farming và một launchpad được tạo ra để giúp các creator và dự án xây dựng nhận được những sự hỗ trợ sớm.

NFTb được hỗ trợ bởi Quỹ Binance Accelerator, Rarestone Capital và Spark Digital Capital.

Tham gia thảo luận về dự án NFTb tại Cộng đồng NFTb Việt Nam.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment