BSCPad IDO: Lexit – Nền tảng NFT & DeFi cho phép mã hóa các tác phẩm nghệ thuật & sáng chế

 • Ngày ra mắt: ngày 19/05/2021.
 • Thời gian Stake: lúc 5:00 AM (giờ UTC) ngày 19/05 – 12:00 PM (giờ Việt Nam).
 • Giá mở bán token công khai: $1.00 BUSD.
 • Vòng phân bổ: lúc 8:00 AM (giờ UTC) ngày 19/05 – 3:00 PM (giờ Việt Nam).
 • Đợt mở bán công khai (FCFS): lúc 1:00 PM (giờ UTC) ngày 19/05 – 8:00 PM (giờ Việt Nam).
 • Ngày niêm yết PancakeSwap: ngày 19/05 (giờ TBA).
 • Nguồn cung tối đa: 16.000.000 $LEXi.
 • Tokne có sẵn trong BSCPAD bán công khai: 650.000 $LEXi.
 • Nguồn cung lưu hành khi niêm yết: 650.000 $LEXi.
 • Vốn hoá thị trường lúc niêm yết: $650.000 USD.
 • Lịch mở bán công khai: 100% tại TGE và không có vesting.

Thông tin về LEXIT

LEXIT là một nền tảng decentralized finance (DeFi) để mã hóa tài sản trí tuệ thành các Non-Fungible Token (NFT). Các NFT sau đó được cung cấp thông qua bộ khởi chạy của LEXIT, AMM (LexiFi) và thông qua các nhóm được quản lý bởi LEXIT Pool Managers.

LEXIT sẽ giải quyết vấn đề gì?

Các thủ tục xung quanh quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền hiện tại nhìn chung vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Các nhà phát minh và chủ sở hữu phải hoàn thành các thủ thủ tục đăng ký dài dòng kèm với thời gian chờ đợi xác minh lâu. Ngoài ra, việc bán và chuyển nhượng các tài sản này còn phải xử lý thêm nhiều cấp độ khác nhau trước khi hoàn tất.

Bằng cách tận dụng các điểm mạnh của blockchain, LEXIT có thể hợp lý hóa một số khía cạnh của quy trình này, tạo ra một giải pháp nhanh và hiệu quả hơn. Đây có thể là một giải pháp cực kỳ hấp dẫn cho các điểm hạn chế và tận dụng công nghệ blockchain, LEXIT được gắn với nhiệm vụ cách mạng hóa Quyền sở hữu trí tuệ mãi mãi.

LEXIT hoạt động như thế nào?

Bất kỳ ai sở hữu Quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Right – IPR) như nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, bằng sáng chế hoặc phát minh kỹ thuật, đều có thể tạo và gửi danh sách tại www.LEXIT.com. IPR phải trải qua một quy trình phê duyệt và nếu được chấp thuận, IPR sẽ được chuyển đến NFT Launchpad với tư cách là một NFT Client. 

Ưu đãi NFT sẽ có sẵn vào NFT Lauch day (ngày ra mắt NFT) của NFT Client cho tất cả user LEXIT đã đăng ký trước, những người lần đầu tiên thích và đăng ký tác vụ tại các trang mạng truyền thông của NFT Client để tăng mức độ phổ biến của NFT. 

NFT sẽ sẵn sàng để mua trực tiếp hoặc qua LEXIFİ Pools tại www.LEXIT.com. LEXIFI Pools sẽ đóng vai trò là một danh mục đầu tư được quản lý bởi nhiều NFTS khác nhau và được phát hành trên LEXIT. LEXIFI Pool dưới sự quản lý của các Pool Manager tạo cơ hội, thúc đẩy mọi người cùng tham gia hưởng lợi nhuận. Các Pools có thể được khởi chạy và cung cấp tính thanh khoản với tất cả các loại Coin và Token phổ biến như BTC, ETH, BNB, tất nhiên sẽ có cả là LEXİ Coin.

Danh sách tính năng

The NFT Launchpad

Nền tảng LEXIT với tính năng NFT lauchpad cho các cá nhân sở hữu quyền đối với bất kỳ loại tài sản trí tuệ nào như nghệ thuật, âm nhạc, phim/video, bằng sáng chế và phát minh kỹ thuật để token hóa thành NFTs. Chủ sở hữu IPR sẽ có thể tạo và gửi danh sách của họ trên www.LEXIT.com thông qua một quy trình nhanh chóng, dễ dàng và hợp pháp. LEXIT sẽ đưa ra một quy trình phê duyệt quyền sở hữu trí tuệ để đảm bảo tính hợp pháp cho danh sách. Nếu được thông qua, danh sách IPR sẽ được nhập vào NFT Launchpad của LEXIT với tư cách là một NFT Client.

The DeFi Pools

LEXIT DeFi Pools là một cách tuyệt vời để các cá nhân tham gia vào các nhóm token có triển vọng lớn. Với tư cách là người quản lý nhóm, bất kỳ ai cũng có thể tạo LEXIT Defi Pool, xác định khối lượng vốn và chọn nhiều NFT khác nhau từ thị trường LEXIT.  Pool Manager phải stake 5% thanh khoản của pool để chia sẻ rủi ro và mang lại 5% cộng với 1% khác như một phần bonus của tất cả lợi nhuận mà nhóm tạo ra. Phần lợi nhuận còn lại sẽ được chia theo tỷ lệ giữa những người tham gia pool và số tiền cổ phần tương ứng. DeFi Pools có thể được thiết lập đơn giản như một single pair (cặp đơn) swap hoặc secondly (cặp đôi) với một danh mục đầu tư hỗn hợp của nhiều loại NFT, Coin và Token.

The LEXI Coin Staking

LEXIT sẽ có tính năng Staking để cung cấp các ưu đãi cho những người nắm giữ LEXi Coin lâu dài. Nó được định hướng là một mô hình đơn giản cùng hiệu quả cao hơn, dễ hiểu và linh hoạt cho tất cả các loại chủ sở hữu. Staking reward sẽ được xác định theo thời hạn và số lượng LEXi Coin mà người nắm giữ đã stake. 1.000.000 LEXi Coin là tổng coin tối đa được phép stake cho tất cả những Staking Holder. LEXIT có thể tăng quy mô pool hoạt động cả ngoài giờ nếu nhu cầu cần thiết.

LEXIT sẽ cung cấp Staking Model (mô hình) sẽ cung cấp tính năng stake với các Time Slot (khoảng thời gian cố định). Các vị trí này sẽ được quyết định theo một vòng tuần hoàn để đảm bảo reward cố định hàng năm sẽ được cung cấp thời gian stake cụ thể cho những người tham gia. Reward cũng sẽ được phát hành dưới dạng LEXi Coin.

Huy động vốn từ cộng đồng cho những ý tưởng mới

Theo bản chất của LEXIT lauchpad, bất cứ ai có ý tưởng mới (hoặc thậm chí đã có từ trước) giờ đây có thể dễ dàng chào hàng trực tiếp đến những người ủng hộ có vốn để đầu tư. Bằng cách mua lại một phần của phát minh, tài sản hoặc một phần sở hữu trí tuệ, người mua có thể nhận được lợi nhuận trong tương lai khi ý tưởng đó thành công.

Mạng xác thực

Các đề xuất mã hóa phải được gửi bởi người dùng (NFT Client) – những người muốn tạo NFT trên nền tảng LEXIT. Các ứng dụng này được Lexit kiểm tra để đảm bảo tính an toàn để chống lại các hoạt động gian lận và vô đạo đức. Là một dự án, LEXITis cam kết tuân thủ các anti-censorship ethos (đặc tính chống kiểm duyệt) của tiền điện tử – tuy nhiên, họ cũng kiên quyết chống lại việc sử dụng đặc tính này như một cái cớ để cho những kẻ xấu tràn ngập nền tảng bằng các tài sản chất lượng thấp và có mục đích xấu.

LEXNET

Nền tảng này sẽ ra mắt trên Binance Smart Chain (BSC). Trong khi BSC cung cấp khả năng mở rộng và khả năng chi trả tương đối, trong tương lai gần Lexit sẽ chuyển sang một blockchain được thiết kế bởi nhóm của họ có tên là LEXNET. LEXNET vẫn tương thích với EVM (có nghĩa là nó có thể tương tác với Ethereum, BSC và các chain khác) khi đạt được hiệu suất cao hơn theo cấp số nhân. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy LEXNET sẽ có thể xử lý tối thiểu 32.000 giao dịch mỗi giây và rất có khả năng mở rộng hơn nữa khi các nhu cầu lớn hơn trong tương lai.

Tokenomics

LEXIT cam kết thực hiện những hướng đi lâu dài và sẽ lock-up tất cả các khoản dự trữ LEXi Coin mà họ nắm giữ trong 3 tháng, đồng thời, thêm kỳ hạn vesting 3 năm.

Tại đợt bán công khai (IDO), người mua được trả trước 100% số token đã mua. LEXIT cam kết ngăn chặn văn hóa “pump và dump” (tức là hiệu ứng thổi phồng, tạo nên sức hút ảo). Tất cả các VC, influencer,… đã chọn tham gia các vòng trước đợt bán công khai đều xác nhận rằng đây sẽ là một quá trình lâu dài.

Tiện ích của Token

Tổng nguồn cung của LEXi Coin được giới hạn ở 16.000.000 LEXi và sẽ không bao giờ được tăng lên đúng theo định nghĩa hợp đồng thông minh. Là công cụ hỗ trợ nền tảng chính, LEXi Coin được sử dụng cho hầu hết mọi quy trình trên nền tảng.

Phương tiện trao đổi

Việc mua NFT trên nền tảng phải được thực hiện bằng LEXi Coin. 5% trong số này sẽ được chuyển sang buffer wallet (ví đệm) để đảm bảo phần thưởng stake, trong khi 5% còn lại sẽ được chuyển sang ví LEXIT DeFi. Các khoản tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường thanh khoản và khuyến khích cung cấp thanh khoản.

Stake

Người dùng sẽ có thể stake LEXi coin vào các stake slot khác nhau, điều này sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái phát triển.

Khuyến khích trình xác thực

Sau khi ra mắt mainnet của LEXNET, user sẽ thanh toán cho các transaction (giao dịch) trong LEXi sẽ được phân phối cho các trình xác thực network như một phần thưởng cho việc duy trì và cung cấp năng lượng cho network.

Lộ trình

Đội ngũ nòng cốt

Thông tin chi tiết quan trọng về việc tham gia BSCPad

BSCPad sử dụng mô hình phân cấp yêu cầu người dùng stake ít nhất 1000 $BSCPAD token để tham gia. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin chi tiết tại https://bscpad.com/.

Người dùng phải hoàn thành xác minh KYC trước khi tham gia vào BSCPad. Để biết đầy đủ chi tiết về việc hoàn thành quá trình này, hãy đọc bài viết giải thích được liên kết  tại đây https://bscpad.medium.com/bscpad-kyc-process-16e6a5557138

Ngoài ra, để chắc rằng bạn không thuộc vào khu vực bị hạn chế theo Cơ quan Tài phán bị cấm, hãy tham khảo danh sách bên dưới.

Danh sách khu vực hạn chế: Botswana, Campuchia, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Seychelles, Ethiopia, Ghana, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Nam Sudan, Sri Lanka, Syria, Sudan, Thái Lan, Trinidad và Tobago, Tunisia, Venezuela, Yemen và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (ở đây là “Cơ quan tài phán bị cấm”)

Các thành viên hạng Bronzer (đồng) và hạng Silver (bạc) phải hoàn thành các yêu cầu bổ sung tương tác trên mạng xã hội để được đưa vào whitelist cho mỗi IDO. Các yêu cầu đối với IDO cụ thể này được liệt kê dưới đây:

 1. Tham gia #LEXIT Telegram: https://t.me/LEXITco
 2. Theo dõi #LEXIT trên Twitter: https://twitter.com/lexitco
 3. Theo dõi #BSCPAD trên Twitter: https://twitter.com/BSCPad
 4. Đưa ra một tweet (bắt nguồn trực tiếp từ tài khoản của bạn) có chứa hashtag #BSCPAD #LEXIT và chia sẻ link tại whitelist.
 5. Thực hiện các bước theo yêu cầu tại: https://bit.ly/2PX1mzA

Nhóm thảo luận BSCPad VN: t.me/bscpad_vn

Nguồn: BSCPad

Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment