Hướng dẫn toàn tập về Wault Finance

Wault Finance là một trong những trung tâm tài chính phi tập trung mới nhất xuất hiện trên BSC. Nền tảng dự định kết nối tất cả các trường hợp sử dụng chính trong toàn bộ không gian DeFi dưới một hood. Và nó có nhiệm vụ giữ cho hệ sinh thái tối giản nhất có thể.