Giới thiệu về hệ thống cho vay của SpiritSwap

Giao thức cho vay SpiritSwap được ra mắt vào ngày 23.08 sẽ là giao thức đầu tiên trong số nhiều giao thức của hệ thống. Các phiên bản sẽ lần lượt được ra mắt theo nhu cầu của cộng đồng sẽ cho phép các token khác nhau được cung cấp, cho mượn và sử dụng làm tài sản thế chấp.

Vì sao SpiritSwap ngừng mua lại và đốt đồng SPIRIT?

SpiritSwap đã và đang phát triển đội ngũ trên mọi phương diện, việc này kéo theo các khoản chi phí tăng cao, tạo nên một áp lực lớn trong việc sử dụng quỹ. Vì thế, SpiritSwap đã quyết định cho ngừng cơ chế mua lại và đốt.