Giới thiệu IFO 2.0 trên PancakeSwap

IFO mới sẽ được ra mắt vào tuần sau. Một định dạng bán token hoàn toàn mới với 2 phiên bản: Cơ bản (Đóng góp tối đa $100/người) và Không giới hạn (Không giới hạn tham gia, nhưng có phí)