Giới thiệu về Initial Hot Cross Offerings (IHOs) và token HOTVIP

Hot Cross đã thành công vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên cho Cross Send với hai sản phẩm bổ sung vào bộ công cụ của họ là IHO trên Binance Smart Chain (BSC) và một token phản ánh mới có tên là $HOTVIP giúp bổ sung giảm phát vào $HOTCROSS cũng như các ưu đãi cân bằng vào giao thức.