Polygon Network sắp có mặt trên Autofarm

Việc hợp của Autofarm và Polygon có nghĩa là các vault mới từ hệ sinh thái blockchain sẽ được thêm vào Autofarm, cho phép người dùng tận hưởng một số chiến lược tốt nhất trên Polygon LP.