Sự trỗi dậy của PancakeSwap – Không chỉ là bản Fork của Uniswap (Phần 2)

Ở phần 1, chúng  ta đã có thể thấy sự trỗi dậy của PancakeSwap thông qua những số liệu thống kê. Tiếp theo hãy cùng nhìn qua các yếu tố tạo nên sự thành công ấy như việc cung cấp các sản phẩm của PancakeSwap, cơ chế hoạt động của các token và đâu là những rủi ro có thể gặp phải.

Xem phần 1: Sự trỗi dậy của PancakeSwap – Không chỉ là bản Fork của Uniswap (Phần 1)

Việc cung cấp các sản phẩm của PancakeSwap

Chúng ta đều biết các DEX là một trong những ứng dụng DeFi quan trọng nhất cho mọi blockchain. Pancakeswap bắt đầu với các chức năng tương tự như Uniswap nhưng đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm của họ cung cấp. Bây giờ nó đã trở thành DEX trên thực tế trên BSC. Với các DEX khác, các sản phẩm cốt lõi thường bao gồm hai dịch vụ chính: giao dịch và cung cấp thanh khoản, PancakeSwap cung cấp nhiều hơn, chẳng hạn như farm, syrup pool, xổ số và Initial Farm Offering (IFO).

Pancake Swap đã làm cho việc yield farming có thể dễ dàng truy cập hơn bởi mọi người  bằng  gamifying trải nghiệm người dùng. Ví dụ: người dùng có thể giành được các token không thể thay thế (non fungible token – NFT) đặc biệt từ thị trường buôn bán trực tuyến, thiết lập hồ sơ cá nhân và tham gia một nhóm người dùng khác để hoàn thành nhiệm vụ. Đồ họa cung cấp trải nghiệm khác với các giao thức DeFi mà có thể không thân thiện với người mới bắt đầu.

Ví dụ về Pancake Collectibles

Nguồn: PancakeSwap

CAKE là token gốc của hệ sinh thái PancakeSwap. Người dùng có thể mua nó từ sàn giao dịch, kiếm được nó từ Farms và Syrup Pools trên PancakeSwap, hoặc thậm chí giành được nó trong xổ số. Người dùng có thể chọn trở thành nhà cung cấp thanh khoản (LP) và thêm CAKE với một token khác để tạo token LP. Và những người đó có thể được stake trong Farms để kiếm thêm CAKE. Quản trị cũng là một cách sử dụng khác, nơi người tham gia có thể sử dụng token để bỏ phiếu, ví dụ, trong việc kiểm soát tốc độ phát thải và burn token CAKE

Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng danh mục cho các sản phẩm của PancakeSwap.

Token Swaps

PancakeSwap tính phí 0,25% cho mỗi giao dịch, trong đó 0,17% được phân phối để thưởng cho LPs và 0,03% được gửi đến kho bạc PancakeSwap dưới dạng doanh thu hệ thống. PancakeSwap là DEX hoạt động tích cực nhất trên BSC. Tính đến ngày 26 tháng 5, đã có 900 coin và 1.800 cặp giao dịch được niêm yết trên PancakeSwap v2.

Top những cặp giao dịch trên PancakeSwap v2.

Farms

Các nhà cung cấp thanh khoản (Liquid Providers – LPs) cho PancakeSwap có thể stake Token LP của họ cho Farm để thu hoạch token CAKE làm phần thưởng. Hiện tại, PancakeSwap phân phối phần thưởng trong hơn 100 cặp token LP để thu hút người dùng cung cấp thanh khoản cho các cặp này, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến trải nghiệm giao dịch tốt hơn trên nền tảng PancakeSwap. Trong số đó, trọng lượng phần thưởng của CAKE-BNB là 40 lần, và trọng lượng còn lại là 0,1 đến 2 lần. Trọng lượng phần thưởng đại diện cho số tiền thưởng CAKE mà mỗi farm nhận được. Ví dụ, nếu trọng lượng phần thưởng của 1 có nghĩa là nhận được 1 CAKE mỗi block, thì trọng lượng phần thưởng của 40 có nghĩa là nhận được 40 CAKE mỗi block. Mục đích của cặp CAKE-BNB nhận được trọng lượng phần thưởng tối đa có nghĩa là dự án muốn thu hút người dùng tối đa để cung cấp thanh khoản tốt nhất cho cặp, điều này sẽ khóa một số nguồn cung cấp CAKE và cung cấp một phương pháp thoát tuyệt vời cho yield farmer nhận được phần thưởng CAKE. Tỷ lệ phần trăm hàng năm (Annual Percentage Rate – APR) cho farm là từ 10% đến vài nghìn phần trăm.

Nguồn: PancakeSwap 

Syrup Pools

Syrup Pools tương đương với các pool airdrop token. Đối với các dự án BSC khác có token gốc, việc cung cấp token trong Syrup Pools là một cách tốt để phân phối token cho các nhà giao dịch bán lẻ và nâng cao nhận thức của các dự án vì PancakeSwap là DEX hàng đầu trên mạng BSC. Các dự án quan tâm đến việc thu hút nhận thức về token của họ có thể áp dụng để cung cấp một số lượng token nhất định cho PancakeSwap để được liệt kê trong mục Syrup.

PancakeSwap Syrup Pools

Nguồn: PancakeSwap 

Người dùng có thể stake token CAKE của PancakeSwap trong Syrup Pools để khai thác các token khác này. Trong hầu hết các trường hợp, APR cho Syrup Pools dao động khoảng 100%. Đối với các CAKE holder, Syrup Pools cung cấp một kênh thu nhập bổ sung. Nó là một giải pháp đôi bên cùng có lợi cho PancakeSwap, các dự án khác và các CAKE holder.

Xổ số

Người dùng có thể sử dụng token CAKE để mua vé số với mỗi vé số bán với giá 1 CAKE. Cake đã chi cho việc mua xổ số sẽ được đưa vào nhóm giải thưởng xổ số. Hiện tại có bốn số ngẫu nhiên trên mỗi vé số. Khi xổ số được rút thăm, miễn là một vé số khớp với hai hoặc nhiều số theo đúng trình tự, người dùng được đảm bảo sẽ giành được giải thưởng.

Nhóm giải thưởng sẽ được chia thành bốn phân đoạn.

  • 50% giải thưởng sẽ được phân bổ cho vé số khớp với bốn số theo đúng trình tự
  • 20% nhóm sẽ được phân bổ cho những người khớp với ba số theo đúng trình tự
  • 10% nhóm sẽ được phân bổ cho những số khớp với hai số theo đúng trình tự
  • 20% bánh còn lại trong nhóm giải thưởng sẽ được burn

Tại thời điểm này, ở vòng xổ số 498, tổng quy mô giải thưởng đã lên tới ~3.100 CAKE. Không có người chiến thắng nào khớp với bốn số và 930 token CAKE đã được trao cho những người chiến thắng khớp với hai đến ba số trong khi 620 token đã burn. Hình dưới đây cho thấy lịch sử kích thước pool xổ số và số CAKE đã burn.

Lịch sử kích thước pool xổ số và số CAKE đã burn

Nguồn: PancakeSwap 

Initial Farm Offering (IFO)

*IFO (Initial Farm Offering) là một hình thức gọi vốn bằng cách yield farming trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Đây là một hình thức mới của các cách thức huy động vốn như ICO / IEO / IDO và được khởi xướng đầu tiên bởi sàn PancakeSwap.

Các dự án trên BSC network có thể gây quỹ thông qua IFO (Initial Farm Offering) của Pancakeswap. Trước tiên, người dùng cần gửi cả token BNB và CAKE vào nhóm thanh khoản BNB-CAKE để nhận token LP. Những token LP đó có thể được gửi đến các farm cụ thể để tham gia IFO. Để đảm bảo tất cả người dùng bán lẻ có thể có quyền truy cập công bằng vào mỗi IFO, hai loại dịch vụ được tiến hành. Đầu tiên là bán cơ bản (Basic sale), trong đó mọi người dùng có thể cam kết tối đa $100 BNB-CAKE LP token. Còn lại là Bán không giới hạn (Unlimited sale), trong đó không có giới hạn về số lượng token LP mà người dùng có thể cam kết.

Sau khi IFO hoàn tất, BNB ở sau LP Token sẽ được giao cho dự án đã huy động vốn, trong khi các token CAKE tương ứng được burn. Nói cách khác, một nửa số tiền USD huy động được (bằng token CAKE) sẽ bị burn. Lấy Horizon Protocol IFO làm ví dụ, token LP trị giá 2,5 triệu ĐÔ la đã được huy động, trong đó token CAKE trị giá 1,25 triệu đô la đã bị burn.

Tokenomics của PancakeSwap

*Tokenomics: Mô hình kinh tế học của token

Tokenomics độc đáo của PancakeSwap được cho là có một trong những kiến trúc phần thưởng tốt nhất trong việc thu hút người dùng. Không giống nhiều token như Bitcoin, không có giới hạn cung cấp cho CAKE vì vậy APYs có thể cao một cách bền vững. Để khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản, giao thức mint 40 token CAKE cho mỗi block. Trong số 40 này, 20 token CAKE mới được burn ngay lập tức dẫn đến 20 phát thải ròng hiệu quả của CAKE mỗi block. Trong số 20 token CAKE được đưa vào lưu thông, 10 token CAKE đi đến Syrup Pool trong khi 10 token còn lại đi đến các yield farm và nền tảng xổ số của họ.

PancakeSwap không biết những cơn gió ngược về giá cả do lạm phát nguồn cung không giới hạn của họ. Như một biện pháp đối phó, CAKE holder gần đây đã bỏ phiếu về các sửa đổi đối với cấu trúc tokenomics để cố gắng giảm nguồn cung lưu thông, điều này hy vọng có thể dẫn đến burn token nhiều hơn phát thải.

Vào 22/4, CAKE holder đã bỏ phiếu thực hiện cơ chế “Big burn” cho CAKE, làm tăng phí giao dịch từ 0,20% lên 0,25%. Trong số phí giao dịch mới này, 0,17% được trao cho chủ sở hữu token LP, 0,03% cho Kho bạc và 0,05% còn lại sẽ được sử dụng để mua lại CAKE và burn. Trên hết, tất cả CAKE đã chi cho phần “Tạo hồ sơ” của người dùng, tất cả các token được huy động trong IFOs, 20% token được chi cho vé số và 2% mỗi lần thu hoạch lợi nhuận trong Auto CAKE Pool cũng sẽ được sử dụng để ghi token. Tất cả các lần burn được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần bằng cách gửi CAKE đến địa chỉ burn trên chuỗi.

Cơ chế phát thải và burn token CAKE mới nhất có thể được tóm tắt trong hình dưới đây.

Tổng quan về phát thải và burn của CAKE token

Nguồn: PancakeSwap 

Như đã chỉ ra ở trên, nguồn cung mới hiệu quả cho CAKE là khoảng 530.000 mỗi ngày hoặc ~3,7 triệu mỗi tuần và một phần CAKE trong lưu thông được burn mỗi tuần. Ví dụ, vào ngày 11 tháng 5, PancakeSwap báo cáo rằng họ đã tiến hành sự kiện burn lớn nhất và khoảng 5 triệu CAKE đã bị burn. Miễn là ngày càng có nhiều người dùng giao dịch, chơi xổ số và IFO trên nền tảng PancakeSwap, lượng CAKE bị burn sẽ tăng lên và cuối cùng có lợi cho giá CAKE. Với những cơ chế này, giá token CAKE được đánh giá rất cao trong những tháng gần đây. Vào ngày 19 tháng 5, giá CAKE là ~$22, gấp hơn hai mươi lần so với giá CAKE vào ngày 30 tháng 9, là ~$1. Tổng vốn hóa thị trường của CAKE là ~$3,7 tỷ.

Rủi ro

Một số nhà phê bình sẽ lập luận rằng có thể có giao dịch rửa hoặc rất nhiều hoạt động giả mạo trên BSC, do đó dữ liệu ít có ý nghĩa hơn. Những người khác sẽ trả lời rằng khối lượng này có được là do khối lượng giao dịch ngày càng tăng của PancakeSwap và việc giao dịch rửa trên DEXs rất khó khăn do hoạt động trên chuỗi có thể kiểm chứng. Hơn nữa, PancakeSwap tính phí 25bps cho mỗi giao dịch, điều này sẽ gây tốn kém cho bất kỳ người dùng nào để giả mạo giao dịch. Mặc dù một “cá voi” có thể giả mạo giao dịch, tỷ lệ trượt giá sẽ là một chỉ số quan trọng đối với thị trường nếu khối lượng thực sự là giả mạo. Cách để kiểm tra trượt giá là xem TVL như một thước đo thanh khoản có thể định lượng được. Trong trường hợp của PancakeSwap, TVL và thanh khoản đã tăng song song.

Một rủi ro lớn khác đối với PancakeSwap đến từ BSC Network. Ưu điểm chính của BSC là thực hiện giao dịch nhanh chóng. Tuy nhiên, BSC đã chứng kiến tình trạng tắc nghẽn do quá nhiều người dùng và đôi khi người dùng cần tăng giá gas để tăng tốc độ giao dịch. Trong khi đó, để hỗ trợ hiệu suất tốt hơn và thông lượng cao hơn, các nhà phát triển của BSC đã thực hiện các cải tiến để tăng giới hạn khí và thời gian chặn. Tuy nhiên, BSC dựa vào 21 người xác nhận với sự đồng thuận của Proof of Staked Authority (PoSA). Với cơ chế này, các validator cuối cùng trở thành nút thắt của mạng, và ngay cả với phần cứng cao cấp cũng không thể xử lý các giao dịch phát triển parabolic và xử lý thay đổi trạng thái của chuỗi trong thời gian thực. Ví dụ, vào ngày 4 tháng 5, có thông tin rằng cơ sở hạ tầng trên BSC đã không hoạt động theo nhu cầu mạng và các nút blockchain bị chậm tới 30 block. Nếu BSC không thể giải quyết những thách thức về hiệu suất với việc nâng cấp phần mềm trong một thời gian ngắn, chắc chắn nó sẽ trải qua nỗi đau tăng trưởng: mất người dùng và vốn. Trên thực tế, người ta đã quan sát thấy rằng BSC TVL đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây.

Một mối đe dọa khác đối với Pancake Swap là sự cạnh tranh từ các giải pháp Ethereum Layer2 như Polygon và các mạng Layer1 khác như Solana và Fantom, tự hào hoàn thành giao dịch gần như ngay lập tức với chi phí không đáng kể. PancakeSwap có thế mạnh riêng nhưng phí thấp trên các mạng khác và năng suất cao có thể có nghĩa là dòng vốn từ BSC. Có thể PancakeSwap sẽ chuyển sang các mạng khác trong thời gian sắp tới, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy nó làm như vậy do mối quan hệ chặt chẽ với Binance.

Một số nhà phê bình cũng nói rằng PancakeSwap chỉ là một bản Fork của Uniswap. Tuy nhiên, thành công của PancakeSwap đến từ các hoạt động tiếp thị sáng tạo, cung cấp sản phẩm mới và cấu trúc khuyến khích mới lạ. Tương tự như SushiSwap, giao thức đã chứng minh rằng nó đã có thể phát triển vượt ra ngoài một bản Fork của Uniswap. Thật vậy, để duy trì vị trí dẫn đầu thị trường, PancakeSwap sẽ cần phải liên tục đổi mới về cả mở rộng thị trường và đổi mới kỹ thuật.

Mối quan tâm lớn cuối cùng đối với PancakeSwap là cơ chế phát thải token CAKE không giới hạn của nó. Tuy nhiên, những phát triển và đề xuất mới được đề cập ở trên cho thấy dự án và các token holder đã và đang thực hiện các bước để giữ cán cân khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản cho nền tảng và cũng làm chậm lạm phát. Trong thời điểm mở rộng hoạt động giao dịch, lạm phát không phải là mối quan tâm. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng giao dịch và sử dụng giảm, lạm phát sẽ trở thành một cơn gió ngược lớn đối với hành động giá cả.

Lời kết

PancakeSwap đang xây dựng một nền tảng dịch vụ one-stop DeFi  trên BSC network. Ngoài dịch vụ swap token, PancakeSwap đã thực hiện nhiều chức năng phụ trợ khác như farm, syrup pool, xổ số và IFO. Hầu hết trong số đó khá thành công và thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Theo dữ liệu từ các nguồn khác nhau, PancakeSwap là DEX xứng đáng số một trong hệ sinh thái BSC.

Các mạng Layer1 và nền tảng DeFi trên các mạng này là một sân chơi năng động và thay đổi rất nhanh, vì vậy vẫn còn quá sớm để tuyên bố ai là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục diễn ra và các nhà đầu tư đang hình dung ra một tương lai đa chuỗi, BSC network và DEX-PancakeSwap hàng đầu của nó, vẫn là một chủ đề nghiên cứu thú vị trong tương lai gần.

Nguồn: Messari

Theo dõi Facebook Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment