Sự phát triển của hệ sinh thái PancakeSwap NFT

Để đáp lại những hy vọng và sự mong chờ cùng các đóng góp của cộng đồng, PancakeSwap dự định sẽ sớm ra mắt một số MVP.

NFT Marketplace 

Một số MVP sắp tới của PancakeSwap:

  • Mua và bán NFT
  • Giao dịch bằng BNB/ WBNB 
  • Phí từ marketplace sẽ được sử dụng để buyback (mua lại) và burn CAKE
  • Các NFT giao dịch đầu tiên sẽ dành riêng cho PancakeSwap và ra mắt cùng với bộ sưu tập NFT đầu tiên của PancakeSwap

*MVP (Minimum Viable Procduct) được hiểu nôm na là bản dùng thử. Với MVP, bên cạnh nhà phát triển dự án có thể theo dõi và phân tích phản hồi từ cộng đồng của mình để xem có cần sửa đổi hay cải thiện điều gì nữa không. MVP có thể sẽ là bản chính thức nếu nó phù hợp với cộng đồng và không cần sửa đổi gì về các tính năng khác.

Đầu tiên, bạn sẽ chỉ có thể giao dịch NFT của PancakeSwap và sau khi MVP được thiết lập, PancakeSwap sẽ mở rộng marketplace (thị trường) với nhiều bộ sưu tập hơn.

Bạn có thể thắc mắc tại sao không thể mua bằng CAKE? Bởi vì, PancakeSwap muốn mọi người có thể giao dịch trên NFT marketplace. Nếu bạn có thể gửi tx trên BSC, bạn có thể giao dịch NFT trên PancakeSwap.

Bộ sưu tập NFT mới

Ngay sau khi ra mắt thị trường, PancakeSwap sẽ tung ra một bộ sưu tập NFT hoàn toàn mới – Chef Cecy – một nhân vật quen thuộc của cộng đồng PancakeSwap. 

Số lượng mint (đúc) thực tế vẫn là TBC, nhưng mỗi NFT sẽ là duy nhất với một số đặc điểm để xác định độ hiếm. Số lượng tổng thể của bộ sưu tập sẽ có giới hạn. 

Một số thông tin dành cho bạn: 

  • Bạn cần phải có profile trên PancakeSwap để tham gia. 
  • Phí mint sẽ tính bằng CAKE (chi phí TBC). 
  • Tất cả CAKE được đóng góp cho việc mint sẽ bị burn.

Hãy theo dõi các bước phát triển tiếp theo của hệ sinh thái PancakeSwap NFT.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Theo dõi FacebookTelegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment