NFTb hiện đã có trên CertiK Skynet

Việc giám sát các hợp đồng thông minh và các hoạt động nền tảng của NFTb hiện đã có trên CertiK Skynet.

CertiK Skynet là gì? 

CertiK Skynet cung cấp cho các dự án một công cụ bảo mật thông minh, bao gồm:

  • Static Analysis (phân tích tĩnh): Mã nguồn/ mã bytecode quét cùng với bộ công cụ phân tích tĩnh.
  • On-chain Monitoring (giám sát trên on-chain): Sử dụng hệ thống thông minh và giám sát bảo mật thời gian thực.
  • Social Sentiment (phân tích cộng đồng): Phân tích sự phát triển cộng đồng, biểu đồ và các biến số cảm tình của cộng đồng. 
  • Governance & Autonomy (quản trị và tính tự chủ): Kiểm tra hợp đồng và theo dõi thông qua các hoạt động phi tập trung.
  • Market Volatility (sự biến động của thị trường): Đo lường các yếu tố tài chính của tài sản và các chỉ số của thị trường.
  • Safety Assessment (đánh giá an toàn): Dựa trên thực tế và nhiều khía cạnh khác.
Nguồn: NFTb

Bằng cách tận dụng sự kết hợp của các công nghệ trên, Skynet cung cấp một công cụ thông minh hoạt động 24/7 để xác minh tính bảo mật của dự án và hợp đồng thông minh.

Bất kỳ ai cũng có thể cập nhật các Smart Contract (hợp đồng thông minh) của NFTb thông qua CertiK Security Dashboard for NFTb (Bảng điều khiển bảo mật CertiK dành cho NFTb).

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi

Theo dõi FacebookTelegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment