Hướng dẫn toàn tập về Belt Finance trên Huobi ECO Chain (HECO)

Đây là hướng dẫn về cách thêm/ xóa thanh khoản đến từ phiên bản HECO của Belt Finance.

Trang HECO mở lúc 11:00 AM , ngày 21 tháng 5 (giờ GMT+8) – lúc 10:00 AM (giờ Việt Nam)

Phân phối khai thác hBELT sẽ bắt đầu lúc 5:00 PM, ngày 21 tháng 5 (giờ GMT+8) – lúc 4:00 AM (giờ Việt Nam)

Rút tiền khỏi Huobi Global

Bước đầu tiên là rút tài sản HRC20 bạn muốn sử dụng trên Belt Finance từ tài khoản Huobi Global của bạn. Hướng dẫn này sẽ đề cập đến việc rút HT và HUSD sang Metamask và sử dụng nó với Belt Finance HECO. Bạn cũng có thể sử dụng hướng dẫn yield farming HECO này làm tài liệu tham khảo.

Chúng tôi sẽ bắt đầu trên Huobi Global. Sau khi đăng nhập, hãy chuyển đến trang số dư (balances). Như bạn thấy, tôi có 8 HT và khoảng 57 HUSD.

Click vào withdraw trên tài sản bạn sẽ rút về ví của mình. Như ở đây tôi sẽ rút token HT.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã chọn HECO làm chain để rút tiền. Sau đó, nhập địa chỉ HECO từ ví được hỗ trợ HECO của bạn (Tôi sẽ sử dụng Ví Metamask). Đảm bảo chọn HECO làm chain rút tiền và chọn địa chỉ HECO trong ví của bạn. Nếu không thì tiền của bạn có thể bị mất. Sau đó chọn số tiền rút. Cuối cùng, chọn Rút tiền (Withdraw).

Sau khi trải qua xác thực bảo mật, bây giờ bạn đã có HT trong ví của mình! Thực hiện theo cùng quy trình này để rút bất kỳ token nào khác (ví dụ: HUSD) về ví của bạn.

Bây giờ, hãy truy cập belt.fi/heco và kết nối ví của bạn.

Kể từ thời điểm này, tôi sẽ sử dụng Belt Finance với Metamask.

Sử dụng Belt Finance với Metamask

Cài đặt HECO trên ví Metamask của bạn 

Để bắt đầu, hãy đảm bảo rằng ví Metamask của bạn đã được thiết lập cho HECO Chain (HECO). Bạn có thể theo liên kết này để biết hướng dẫn về cách thiết lập Metamask như vậy.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo bạn có một số HT trong ví để chi trả các khoản phí giao dịch liên quan khi sử dụng HECO DeFi.

Khi đã hoàn tất việc, ví Metamask của bạn sẽ trông giống như thế này. Ở giai đoạn này, tôi hiện đang có khoảng 4 token HT và 27 token HUSD. (Đối với các token không phải HT, bạn sẽ phải thêm token ấy theo cách thủ công).

if

Bây giờ, hãy truy cập belt.fi/heco và kết nối ví của bạn.

4Belt LP Pool

Thêm Liquidity (Thanh khoản)

Để deposit vào 4Belt pool, bạn có hai lựa chọn:

  1. Deposit một (cặp) token vào pool (a single token token) 
  2. Swap và Deposit một phần của mỗi mã thông báo trong pool.

Tôi sẽ chọn lựa chọn 1 vì đây là lựa chọn đơn giản hơn, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về những ưu và nhược điểm của từng lựa chọn tại đây: https://docs.belt.fi/understanding-belt/understanding-4belt 

Đầu tiên, hãy chuyển đến mục Belt LP Staking. Sau khi nhấn vào 4Belt và kết nối ví của bạn, nó sẽ trông giống như thế này:

Để bắt đầu, tôi sẽ thêm 27,802599 HUSD vào pool. Sau khi nhấn “Approve HUSD” và xác nhận phí giao dịch thông qua Metamask, bạn sẽ phải “Add Liquidity (Thêm thanh khoản)” một lần nữa và xác nhận giao dịch thông qua Metamask. (Sự chấp thuận kép này chỉ cần thiết trong trường hợp lần đầu tiên bạn sử dụng từng tính năng. Và hãy đảm bảo đợi cho đến khi xác nhận được thông qua trước khi tiếp tục!)

Khi giao dịch của bạn được xác nhận, màn hình của bạn sẽ hiển thị rằng bạn có BLP 4BELT BANLANCE như bên dưới:

Sau đó, bạn phải “APPROVE” stake, sẽ phải mất một khoản phí giao dịch nhỏ khác. Sau khi nhấn “APPROVE”, nút “APPROVE” biến mất và nút “STAKE” vẫn còn. Nhấn “STAKE” và xác nhận giao dịch sẽ thêm tất cả 4BELT BLP của bạn để stake. Màn hình của bạn sau đó sẽ trông như thế này:

Giá trị deposit của bạn trong 4Belt pool sẽ tăng theo APR! Hãy nhớ rằng số lượng token đã stake của bạn sẽ không tăng lên, nhưng giá trị của mỗi token sẽ tăng lên. Sau khi bắt đầu khai thác (mining), bạn cũng sẽ nhận được reward BELT. Tìm hiểu thêm về 4Belt pool tại đây: https://docs.belt.fi/understanding-belt/understanding-4belt

Rút Thanh khoản (Liquidity)

Việc rút tiền thực hiện theo một vài bước: Hủy stake, chọn token cần loại bỏ, sau đó rút.

Bước đầu tiên là nhấn hủy stake.

‌Sau khi xác nhận giao dịch của bạn qua ví, BLP 4BELT của bạn bây giờ sẽ hiển thị trong mục BALANCE.

‌Bây giờ, hãy chuyển đến phần “Xóa thanh khoản (Remove Liquidity)” và nhấn COMBINATION MAX hoặc chọn một token và “MAX” nó ra.

Hình ảnh trên là giao diện của nó khi bạn tăng tối đa HUSD.

Từ đây, nhấn Approve LP Token sẽ dẫn bạn xác nhận hợp đồng (chỉ trong trường hợp đầu tiên). Sau khi xác nhận, bạn sẽ thấy nút Remove Liquidity thay cho nút Approve LP Token. Nhấn vào đây và xác nhận giao dịch của bạn sẽ xóa thanh khoản của bạn khỏi pool này và bạn sẽ nhận được token hoặc token đơn lẻ mà bạn đã chọn. Các token này bây giờ sẽ ở trong ví của bạn.‌

Hiểu rõ hơn về lợi nhuận của bạn

Reward HECO 4Belt BLP tại thời điểm viết bài:

Đối với 4Belt BLP pool, APR được tính toán thông qua sự kết hợp của APR 4Belt (APR cơ sở từ lợi nhuận đa chiến lược từ các giao thức chiến lược của HECO), APR phí giao dịch (đây là mức trung bình trong 24 giờ) và reward token BELT.

Sự cố có thể được nhìn thấy bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng kính lúp bên cạnh 4Belt pool trên Trang web Belt Finance.

Khi bạn nhận được reward cho khoản deposit của mình trong 4Belt pool, số lượng token của bạn sẽ không tăng lên nhưng giá trị của mỗi token 4Belt BLP sẽ tăng lên với APR 4Belt và APR phí giao dịch.

  • APR 4Belt được tự động cộng gộp với giá trị của token BLP 4Belt của bạn sau mỗi 6 tiếng.
  • APR phí giao dịch được tự động cộng gộp với giá trị của token BLP 4Belt của bạn với mỗi giao dịch.

Reward BELT APR được thêm vào thời gian thực và bạn có thể xem riêng phần “BELT EARNED”. Chúng có thể được thu hoạch bất cứ lúc nào.

Belt Vaults

Tương tự như vậy, có một vài bước để gửi và rút tiền thanh khoản vào các kho tiền của Belt Single-token. Tôi sẽ cho các bạn xem vault HT.

Thêm Thanh khoản (Liquidity)

Trước tiên, hãy chuyển đến mục Belt Vaults và chọn HT hoặc bất kỳ loại tiền nào khác mà bạn muốn deposit vào. Sau khi kết nối ví của bạn, ví của bạn sẽ trông giống như sau (Xin lưu ý rằng APR và các giá trị khác được hiển thị chỉ dành cho mục đích thử nghiệm):

Để bắt đầu, tôi sẽ thêm 2 HT vào pool. Sau khi nhấn “DEPOSIT” và xác nhận phí giao dịch thông qua Metamask, bây giờ bạn sẽ thấy beltHT trong mục beltHT BALANCE.

Bạn sẽ phải “APPROVE” và xác nhận giao dịch thông qua Metamask, việc này sẽ phải chịu một khoản phí giao dịch nhỏ trước khi stake. (Sự chấp thuận kép này chỉ cần thiết trong trường hợp đầu tiên của bạn khi sử dụng từng tính năng. Và hãy đảm bảo đợi cho đến khi xác nhận được thông qua trước khi tiếp tục!)

Sau khi chọn “APPROVE”, nút “APPROVE” biến mất và nút “STAKE” vẫn còn. Nhấn “STAKE” và xác nhận giao dịch sẽ thêm tất cả 4BELT BLP của bạn để stake. Màn hình của bạn sau đó sẽ trông như thế này:

Giá trị deposit của bạn trong vault này sẽ tăng theo APR! Hãy nhớ rằng số lượng token đã stake của bạn sẽ không tăng lên, nhưng giá trị của mỗi token sẽ tăng lên. Sau khi bắt đầu khai thác (mining), bạn cũng sẽ nhận được reward BELT. Tìm hiểu thêm về beltTokens (ví dụ: beltHT) tại đây: https://docs.belt.fi/understanding-belt/understading-vtoken

Rút Thanh khoản (Liquidity)

Việc rút tiền thực hiện theo một vài bước: Hủy stake, chọn token cần loại bỏ, sau đó rút.

Bước đầu tiên là nhấn hủy stake.

‌Sau khi xác nhận giao dịch của bạn qua ví, BLP 4BELT của bạn bây giờ sẽ hiển thị trong mục BALANCE.

‌Bây giờ, hãy chuyển đến phần “Rút tiền” và nhập số tiền bạn muốn rút hoặc nhấn số dưới số dư để rút tối đa .‌

Nhấn “Rút tiền” và xác nhận giao dịch của bạn sẽ xóa thanh khoản của bạn khỏi vault này và bạn sẽ nhận được token trong ví của mình.‌

Hiểu rõ hơn về lợi nhuận của bạn

Các Belt Vault nhận được APR cơ bản và BELT APR. Nói tóm lại, BASE APR được tự động thêm vào và kết hợp với giá trị của beltToken (ví dụ: beltHT). BELT APR được cung cấp riêng biệt dưới dạng token BELT (hBELT) và có thể được thu hoạch bất cứ lúc nào.

beltTokens đề cập đến các token belt (beltBTC, beltETH, beltHT, v.v.) mà bạn nhận được khi deposit vào Belt Finance Vault. beltTokens về bản chất là một biên lai deposit. Chúng đại diện cho tính thanh khoản được cung cấp trong hợp đồng deposit của Belt. BeltTokens là các token tổng hợp của vault.‌

Ví dụ: nếu bạn deposit HT vào Belt HT Vault (hợp đồng Belt Deposit), đổi lại bạn sẽ nhận được beltHT.‌

Tất cả các vault của beltToken đều có lợi suất đa chiến lược được áp dụng cho chúng. Ý tưởng đằng sau điều này có thể được nhìn thấy trong hình ảnh trên. Mọi khoản deposit token vào Belt Finance không được gửi hoàn toàn vào một chiến lược duy nhất. Các khoản deposit được phân chia giữa các giao thức chiến lược khác nhau của HECO để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo mật bằng cách phân tán rủi ro qua các giao thức khác nhau. Deposit được vận hành thông qua tỷ lệ quyết định của “Người giữ”, bạn có thể thấy trong kiến trúc.

Khi hợp đồng deposit mà bạn đang cung cấp thanh khoản để tạo ra lợi nhuận, thì beltTokens của bạn sẽ tăng giá trị, vì chúng đại diện cho một phần của vault đó. Đây là lý do tại sao bạn sẽ thấy giá tăng. APR cơ sở từ lợi nhuận đa chiến lược được tự động thêm vào và cộng lại sau mỗi sáu giờ với giá trị của beltToken. Điều này tách biệt với bất kỳ reward BELT nào.‌

Về cơ bản, mỗi beltToken đại diện cho token cơ bản + lợi nhuận từ lợi nhuận đa chiến lược của Belt Finance cho đến nay (ví dụ: beltHT = HT + APR cơ sở từ lợi nhuận đa chiến lược). Bạn cũng nhận được reward BELT khi stake vào BeltTokens trên Belt Finance!

Đây là tất cả của ngày hôm nay,

Deposit tài sản của bạn vào Belt.fi để nhận được một băng chuyền mang lại lợi nhuận tối ưu và ngồi lại và xem danh mục đầu tư của bạn phát triển một cách an toàn!

Nguồn: Belt Finance

Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group

*Thông tin trong bài viết chỉ mang mục đích chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment