Hướng dẫn chơi game trên HiFi Gaming Society+

HiFi DeFi là một hệ sinh thái decentralized retro gaming (trò chơi cổ điển phi tập trung) được thúc đẩy bởi cộng đồng khi sử dụng chức năng yield stake và mint phần thưởng trò chơi với cấu trúc sáng tạo.

Bạn có thể stake token HIFI tại ApeSwap và thực hiện theo hướng dẫn sau để có thể tham gia chơi game trên HiFI Gaming Socity+:

Bước 1

Cài đặt ví MetaMask, thêm Binance Smart Chain

Nguồn: Hifi DeFi

Bước 2

Sau khi có tên trong whitelist thì bạn có thể stake HIFI. Hãy cung cấp địa chỉ ví (0x…) cho HiFivers Unite Rep trong Discord và truy cập #check-in-verify.

Nguồn: Hifi DeFi
Nguồn: Hifi DeFi

Bước 3

Thêm token $HIFI vào MetaMask: 0x0A38bc18022b0cCB043F7b730B354d554C6230F1 

Nguồn: BscScan

Bước 4 

Lấy HIFI tại ApeSwap để kích hoạt các dịch vụ khác nhau trên nền tảng của HIFI. Bạn có thể nhận HIFI tại đây.

Nguồn: ApeSwap

Bước 5

Truy cập https://hifigamingsociety.org và đăng nhập bằng beta login. 

Chương trình beta đang hoạt động trên BSC MainNet tại hifigamingsociety.org. Tất cả các thành viên beta sẽ dùng chung một thông tin đăng nhập. Để kích hoạt nền tảng web3, người dùng phải kết nối ví, chúng sẽ khớp với ảnh đại diện và tên người dùng khi được cập nhật trong phần hồ sơ. 

  • Tên người dùng: betauser1 
  • Password: betahifi123

Lưu ý: Hãy sử dụng Firefox hoặc Chrome 

Nguồn: Hifi DeFi

Bước 6

Sau khi đăng nhập thành công, hãy stake token trong game qua các bước sau:

Liên kết ví 

Nguồn: Hifi DeFi

Sau khi liên kết, click vào dashboard để truy cập vào menu stake

Nguồn: Hifi DeFi

Sau khi kết nối, click vào “Stake” để kích hoạt game

Nguồn: Hifi DeFi

Stake HIFI và đảm bảo bạn phải đạt được yêu cầu tối thiểu của mức stake

Nguồn: Hifi DeFi

Bạn đã hoàn thành tất cả các bước và có thể chơi game.

Nguồn: Hifi DeFi

Các kênh cộng đồng của HiFi:

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi

Theo dõi FacebookTelegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment