Bộ dữ liệu Polygon Blockchain hiện đã có mặt trên Google BigQuery

Được Google Cloud lưu trữ dưới dạng bộ dữ liệu công khai về dịch vụ tài chính, bộ dữ liệu Polygon blockchain đã được list trên Google Cloud Marketplace và có thể tìm tại đây.

Polygon được xây dựng với mục đích đóng vai trò là Internet of Blockchains của Ethereum, mang lại quy mô khổng lồ cho Ethereum thông qua Polygon SDK, hỗ trợ các chuỗi độc lập và chuỗi bảo mật.

Bộ dữ liệu này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm cung cấp các dữ liệu tiền điện tử trên Google BigQuery thông qua chương trình Google Cloud Public Datasets program (Bộ dữ liệu công khai trên đám mây của Google). Chương trình đang lưu trữ một số bộ dữ liệu tiền điện tử theo thời gian thực, với kế hoạch mở rộng các dịch vụ để bao gồm các sổ cái phân tán bổ sung. Bạn có thể tìm các bộ dữ liệu này bằng cách tìm kiếm “tiền điện tử” (crypto) trên GCP Market. Đối với khả năng tương tác của các phân tích, Google đã thiết kế một lược đồ thống nhất cho phép tất cả các bộ dữ liệu giống như Bitcoin chia sẻ các truy vấn.

Bộ dữ liệu công khai này được lưu trữ trong Google BigQuery bao gồm 1TB/ tháng xử lý cấp độ miễn phí của BigQuery. Điều này có nghĩa là mỗi người dùng sẽ nhận được 1TB xử lý BigQuery miễn phí mỗi tháng, có thể được sử dụng nó để thực hiện các truy vấn trên bộ dữ liệu công khai này. Xem video ngắn dưới đây để bắt đầu nhanh chóng bằng cách sử dụng BigQuery để truy cập bộ dữ liệu công khai.

BigQuery là gì?

Google BigQuery giúp dễ dàng truy vấn các dữ liệu trên chuỗi một cách đơn giản, có tổ chức trên đám mây bằng cách sử dụng cú pháp SQL chuẩn. Bạn có thể coi nó giống như một công cụ lập chỉ mục lớn cho phép bạn thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Bạn cũng có thể thực hiện các truy vấn giống nhau hoặc tương tự trên nhiều blockchain cùng một lúc và so sánh chúng hoặc theo dõi hoạt động chuỗi chéo (cross-chain) trên các token có thể tương tác.

Một số khả năng được mở khóa bằng cách sử dụng Google BigQuery trên Bộ dữ liệu  bao gồm khả năng:

 • Theo dõi chi phí gas theo thời gian.
 • Giám sát các cuộc gọi và hoạt động của hợp đồng thông minh (smart contract).
 • Phân tích đa chuỗi cho các SDK như Polygon SDK.
 • Tích hợp với các hệ thống xử lý hồ sơ tài chính truyền thống. 
 • Xác định các token, hợp đồng hoặc ứng dụng đang hoạt động/phổ biến nhất trên Polygon. 
 • Kiểm toán các nhóm giao dịch.

Nền tảng phân tích Blockchain Nansen đã xây dựng một dashboard của Polygon mà bạn có thể xem tại đây.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách dữ liệu từ các blockchain này được đưa vào BigQuery như thế nào? Tìm kiếm các cách khác để phân tích dữ liệu? Xem bài đăng trên Google Cloud Big Data và thử làm theo các truy vấn mẫu để bắt đầu.

Ai đã tạo ra điều này? Polygon đã rất vui được làm việc với Helix Technologies, Nansen và team Google Cloud Developer Relations trong dự án này. 

Polygon mong muốn được thấy cộng đồng nhà phát triển sôi động tại Polygon sử dụng nền tảng mạnh mẽ này như thế nào để mang lại tiện ích hơn nữa cho Dapp của họ!

Những link liên quan:

Về Google Cloud 

 • Nền tảng Google Cloud là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm dành cho người dùng cuối của mình, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Gmail, lưu trữ tệp và YouTube. 
 • Google BigQuery là một kho dữ liệu đa đám mây không máy chủ, có khả năng mở rộng cao và tiết kiệm chi phí được thiết kế cho sự nhanh nhạy của doanh nghiệp. 
 • GooglePublic Datasets cung cấp một sân chơi cho những người mới làm quen với dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, đồng thời cung cấp một kho dữ liệu mạnh mẽ gồm hơn 100 bộ dữ liệu công khai từ các ngành khác nhau, cho phép người dùng tham gia những tập dữ liệu này với của riêng bạn để tạo ra những thông tin chi tiết mới. 

Về Polygon 

Polygon là nền tảng có cấu trúc tốt, dễ sử dụng đầu tiên để mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Thành phần cốt lõi của nó là Polygon SDK, một khuôn khổ mô-đun, linh hoạt hỗ trợ xây dựng và kết nối các Chuỗi bảo mật như Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups, Validium, v.v. và Chuỗi độc lập như Polygon POS, được thiết kế để linh hoạt và độc lập. Các giải pháp mở rộng quy mô của Polygon đã được áp dụng rộng rãi với hơn 350 Dapps, ~ 121 triệu txns và hơn 1 triệu người dùng duy nhất. 

Nếu bạn là Nhà phát triển Ethereum, bạn đã là nhà phát triển của Polygon! Tận dụng txns nhanh và an toàn của Polygon cho Dapp của bạn, hãy bắt đầu tại đây. 

Website | Twitter | Reddit | Telegram

Được Google Cloud lưu trữ dưới dạng bộ dữ liệu công khai về dịch vụ tài chính, bộ dữ liệu Polygon blockchain đã được list trên Google Cloud Marketplace và có thể tìm tại đây.

Polygon được xây dựng với mục đích đóng vai trò là Internet of Blockchains của Ethereum, mang lại quy mô khổng lồ cho Ethereum thông qua Polygon SDK, hỗ trợ các chuỗi độc lập và chuỗi bảo mật.

Bộ dữ liệu này là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm cung cấp các dữ liệu tiền điện tử trên Google BigQuery thông qua chương trình Google Cloud Public Datasets program (Bộ dữ liệu công khai trên đám mây của Google). Chương trình đang lưu trữ một số bộ dữ liệu tiền điện tử theo thời gian thực, với kế hoạch mở rộng các dịch vụ để bao gồm các sổ cái phân tán bổ sung. Bạn có thể tìm các bộ dữ liệu này bằng cách tìm kiếm “tiền điện tử” (crypto) trên GCP Market. Đối với khả năng tương tác của các phân tích, Google đã thiết kế một lược đồ thống nhất cho phép tất cả các bộ dữ liệu giống như Bitcoin chia sẻ các truy vấn.

Bộ dữ liệu công khai này được lưu trữ trong Google BigQuery bao gồm 1TB/tháng xử lý cấp độ miễn phí của BigQuery. Điều này có nghĩa là mỗi người dùng sẽ nhận được 1TB xử lý BigQuery miễn phí mỗi tháng, có thể được sử dụng nó để thực hiện các truy vấn trên bộ dữ liệu công khai này. Xem video ngắn dưới đây để bắt đầu nhanh chóng bằng cách sử dụng BigQuery để truy cập bộ dữ liệu công khai.

BigQuery là gì?

Google BigQuery giúp dễ dàng truy vấn các dữ liệu trên chuỗi một cách đơn giản, có tổ chức trên đám mây bằng cách sử dụng cú pháp SQL chuẩn. Bạn có thể coi nó giống như một công cụ lập chỉ mục lớn cho phép bạn thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ. Bạn cũng có thể thực hiện các truy vấn giống nhau hoặc tương tự trên nhiều blockchain cùng một lúc và so sánh chúng hoặc theo dõi hoạt động chuỗi chéo (cross-chain) trên các token có thể tương tác.

Một số khả năng được mở khóa bằng cách sử dụng Google BigQuery trên Bộ dữ liệu  bao gồm khả năng:

 • Theo dõi chi phí gas theo thời gian.
 • Giám sát các cuộc gọi và hoạt động của hợp đồng thông minh (smart contract).
 • Phân tích đa chuỗi cho các SDK như Polygon SDK. 
 • Tích hợp với các hệ thống xử lý hồ sơ tài chính truyền thống. 
 • Xác định các token, hợp đồng hoặc ứng dụng đang hoạt động/phổ biến nhất trên Polygon. 
 • Kiểm toán các nhóm giao dịch.

Nền tảng phân tích Blockchain Nansen đã xây dựng một dashboard của Polygon mà bạn có thể xem tại đây.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách dữ liệu từ các blockchain này được đưa vào BigQuery như thế nào? Tìm kiếm các cách khác để phân tích dữ liệu? Xem bài đăng trên Google Cloud Big Data và thử làm theo các truy vấn mẫu để bắt đầu.

Ai đã tạo ra điều này? Polygon đã rất vui được làm việc với Helix Technologies, Nansen và team Google Cloud Developer Relations trong dự án này. 

Polygon mong muốn được thấy cộng đồng nhà phát triển sôi động tại Polygon sử dụng nền tảng mạnh mẽ này như thế nào để mang lại tiện ích hơn nữa cho Dapp của họ!

Những link liên quan:

Về Google Cloud 

 • Nền tảng Google Cloud là một bộ dịch vụ điện toán đám mây chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng mà Google sử dụng nội bộ cho các sản phẩm dành cho người dùng cuối của mình, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Gmail, lưu trữ tệp và YouTube. 
 • Google BigQuery là một kho dữ liệu đa đám mây không máy chủ, có khả năng mở rộng cao và tiết kiệm chi phí được thiết kế cho sự nhanh nhạy của doanh nghiệp. 
 • GooglePublic Datasets cung cấp một sân chơi cho những người mới làm quen với dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, đồng thời cung cấp một kho dữ liệu mạnh mẽ gồm hơn 100 bộ dữ liệu công khai từ các ngành khác nhau, cho phép người dùng tham gia những tập dữ liệu này với của riêng bạn để tạo ra những thông tin chi tiết mới. 

Về Polygon 

Polygon là nền tảng có cấu trúc tốt, dễ sử dụng đầu tiên để mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Thành phần cốt lõi của nó là Polygon SDK, một khuôn khổ mô-đun, linh hoạt hỗ trợ xây dựng và kết nối các Chuỗi bảo mật như Plasma, Optimistic Rollups, zkRollups, Validium, v.v. và Chuỗi độc lập như Polygon POS, được thiết kế để linh hoạt và độc lập. Các giải pháp mở rộng quy mô của Polygon đã được áp dụng rộng rãi với hơn 350 Dapps, ~ 121 triệu txns và hơn 1 triệu người dùng duy nhất. 

Nếu bạn là Nhà phát triển Ethereum, bạn đã là nhà phát triển của Polygon! Tận dụng txns nhanh và an toàn của Polygon cho Dapp của bạn, hãy bắt đầu tại đây. 

Website | Twitter | Reddit | Telegram

Nhóm thảo luận Polygon VN: t.me/polygon_vn

Nguồn: Polygon Network

Theo dõi Facebook và Telegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa! 

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Tự mình nghiên cứu!” Please Nghiên cứu tự động trước khi đưa ra quyết định.

Leave a Comment