Các nền tảng Layer 1 đã bước qua mùa Bear như thế nào?

Có vẻ thời gian qua chúng ta đã trải qua giai đoạn “đen tối” nhất lịch sử thị trường crypto. Hãy cùng Bitcoincuatoi nhìn lại tình hình của các nền tảng Layer1 nổi bật như Ethereum, BNB Chain, Solana để xem thời gian vừa qua họ đã vượt qua giai đoạn này như thế nào nhé!