Làm thế nào để tham gia IDO trên Astronaut?

Astrounaut sẽ tổ chức nhiều IDO mỗi tháng. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách bạn có thể tham gia Astronaut IDO! 

Thông tin cơ bản

Astronaut làm việc với các pool bệ phóng theo cấp bậc. Điều này có nghĩa là để đủ điều kiện tham gia IDO, bạn cần phải stake token gốc, $NAUT. Mỗi cấp bậc sẽ yêu cầu stake một số tiền $NAUT khác nhau! 

 • MOON tier: 300 $NAUT 
 • MARS tier: 750 $NAUT 
 • STAR tier: 1000 $NAUT 
 • GALAXY tier: 1500 $NAUT 

Các cấp yêu cầu số tiền $NAUT cao hơn sẽ đảm bảo phân bổ IDO lớn hơn! Điều này cũng phụ thuộc vào số lượng người stake vào mỗi bậc! 

$NAUT burn 3% và phân phối lại 1% trên mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mất 4% khi bạn stake vào bậc và cũng mất 4% khi bạn stake ngoài bậc. Bạn không cần phải giữ thêm $NAUT tại mức mà cấp đó yêu cầu, bởi vì Astronaut có bộ đệm 4% trên cấp (Không cần hỏi xem bạn có cần 312 $NAUT để tham gia vào cấp 300 $NAUT hay không). Giữ ít hơn thì số tiền cần thiết sẽ không cho phép bạn stake vào bậc đó. 

Một số IDO sẽ có số lượng người tối đa có thể tham gia, việc stake vào các cấp sẽ được ưu tiên trước. 

Quy trình tham gia IDO

 1. Để bắt đầu, bạn cần sở hữu token gốc của Astronaut $NAUT. $NAUT có thể được swap (hoán đổi) tại đây.
 2. Sẽ có đếm ngược trên trang “staking”. Giá trị này sẽ tiếp tục đếm ngược cho đến khi bật tính năng đặt vào tầng bệ được kích hoạt. Stake được kích hoạt xong bằng cách nhấp vào nút tier (cấp) của cấp mà bạn muốn nhập và chờ các cửa sổ xác nhận bật lên. Sau khi bạn phê duyệt các giao dịch, và bạn sẽ thấy “your stake” (số tiền bạn đã take) nếu bạn đã làm đúng cách. LƯU Ý: sau khi bạn đã stake được vào một cấp và bạn đã lock, bạn không thể hủy bỏ hoặc thay đổi cấp của mình nữa. Stake sẽ được bật trong tổng cộng 2 giờ và sẽ đóng trực tiếp sau 2 giờ đó. Nếu bạn không stake vào cuối khoảng thời gian 2 giờ này, thì bạn không đủ điều kiện tham gia vòng đầu tiên của IDO.  
 3. 15 phút sau khi việc stake vào các bậc bị vô hiệu, vòng IDO đầu tiên bắt đầu. Bạn có thể mua phân bổ của mình bằng BUSD trên trang “IDO pool”. Nhấp vào pool IDO bạn muốn, sau đó mua với số lượng BUSD bạn muốn. Phê duyệt giao dịch và đợi cho đến khi xác nhận quyền sở hữu được kích hoạt. Nếu bạn đã làm đúng, bạn sẽ thấy số tiền đã cam kết của mình dưới “your contribution” (khoản đóng góp của bạn). Vòng đầu tiên sẽ kết thúc sau 2 giờ kể từ khi bắt đầu. 
 4. Nếu softcap (khoản tài trợ tối thiểu để dự án phát triển) được nâng lên, việc claim và unstake sẽ được bật ngay sau khi vòng đầu tiên kết thúc. Nếu không, Astronaut tiếp tục bước 5. Việc claim và unstake sẽ vẫn bị vô hiệu hóa. 
 5. Nếu softcap không đạt yêu cầu, Astronaut sẽ tiến hành vòng hai. Điều này sẽ xảy ra sau 45 phút sau khi vòng đầu tiên kết thúc. Vòng thứ hai là pool FCFS (first come first served) với giới hạn cá voi. Pool này có thể được tìm thấy trong trang “Astrorocket”. Mua phân bổ của bạn bằng BUSD mà không cần phải stake vào bậc bệ phóng. Vòng này sẽ kéo dài trong 1 giờ. 
 6. 15 phút sau vòng này, việc claim và unstake sẽ được bật. LƯU Ý rằng bạn chỉ có 48 giờ để yêu cầu và loại bỏ token khỏi cấp của bạn. Yêu cầu token của bạn trên trang “IDO pool” và bỏ token của bạn khỏi cấp trên trang “stake” sau đó rút tiền. 
 7. Sau khi bạn đã xác nhận phân bổ của mình, bạn sẽ cần thêm địa chỉ hợp đồng cho token này vào ví của mình. Sau đó, bạn có thể đảm bảo rằng bạn đã xác nhận chính xác phân bổ của mình. 
 8. Bạn đã tham gia thành công IDO trên Astronaut 

Lưu ý: Bạn cần unstake sau mỗi IDO. Astronaut không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tokens bị mất nào khi bạn không unstake và claim trong thời gian cho phép.

Nhóm thảo luận Astronaut Finance Việt Nam

Nguồn: Astronaut Finance

Theo dõi Telegram và Facebook Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về Crypto, DeFi cùng nhiều dự án Blockchain.

Nhóm thảo luận: Nhóm Telegram | Nhóm Facebook

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment