Chi tiết sự kiện IDO của Taroverse trên NFTb

Taroverse là một tựa game Metaverse với nhiều người chơi có thể tương tác với nhau bằng Avatar 3D. Taroverse được hỗ trợ bởi Android, iOS, Windows và MacOS.

Thông qua IDO của Taroverse, những người tham gia sẽ có cơ hội nhận được token $TARO – cho phép người chơi sử dụng nó để mua và giao dịch NFT, cũng như các giao dịch khác trong game.

Sự kiện IDO sẽ được tổ chức vào lúc 07:00 PM, ngày 24 tháng 4 năm 2022 trên NFTB Launchpad (giờ Việt Nam).

Timeline sự kiện IDO

 • 7:00 PM – 8:00 PM, ngày 24/04/2022: Diễn ra Private pool
 • 8:00 PM – 9:00 PM, ngày 24/04/2022: Diễn ra Public pool
 • 9:00 PM, ngày 26/04/2022: Listing trên Biswap
 • 9:30 PM, ngày 26/04/2022: Claiming trên NFTb 

* Tất cả đều tính theo giờ Việt Nam

Thông tin chi tiết IDO Taroverse

 • Địa điểm IDOhttps://nftb.io/launch/
 • Token thanh toán: $BUSD
 • Ticker: $TARO
 • Giá IDO: $0.018
 • Tổng vốn huy động cho IDO: $100,000
  • Private Pool – 90,000 $BUSD
  • Public Pool – 10,000 $BUSD
 • NFTb IDO Token Supply: 5,555,555.5 $TARO
  • Private Pool Supply – 5,000,000 $TARO
  • Public Pool Supply – 555,555.5 $TARO
 • Initial Market Cap tại TGE: $758,000

Chi tiết $TARO Unlock/ Vesting

 • 9:30 PM, ngày 26/04/2022: 15% unlock
 • 26/04/2022 – 26/06/2022: 2 tháng cliff
 • 9:30 PM, ngày 26/06/2022: bắt đầu Linear vesting (unlock 85% trong vòng 120 ngày)

Đủ điều kiện & Phân bổ

Tùy thuộc vào số lượng $NFTB bạn đã stake, phân bổ cá nhân cho mỗi lần ra mắt sẽ thay đổi. Dưới đây là các phân bổ chi tiết và giải thích đủ điều kiện trong IDO:

Private Pool Allocation:

 • Thành viên Platinum (bạch kim): Phân bổ 5.5 lần (Guaranteed — stake 100,000 $NFTB)
 • Thành viên Gole (vàng): Phân bổ 4x (FCFS — stake 50,000 $NFTB)
 • Thành viên Silver (bạc): Phân bổ 1.75x (FCFS — stake 37,500 $NFTB)
 • Thành viên Bronze (đồng) : Phân bổ 1x (FCFS — stake 20,000 $NFTB)

Public Pool Allocation:

 • Người ủng hộ cộng đồng: Phân bổ khác nhau (stake 1 $NFTB)
 • Thành viên Đồng, Bạc, Vàng & Bạch kim: Phân bổ tương tự như những người ủng hộ Cộng đồng, nếu có.

Phân bổ giải thích

 • Tất cả các phân bổ sẽ được phát hành 1h trước khi ra mắt.
 • Private Pool dành riêng cho các thành viên Đồng, Bạc, Vàng & Bạch kim, những người có thể mua token sớm hơn 1 giờ so với những người ủng hộ cộng đồng trong Public Pool.
 • Bất kỳ phân bổ không có người nhận sẽ được cung cấp trong Public Pool. Những người ủng hộ cộng đồng sẽ có 1 giờ để mua token còn lại sau khi Private Pool kết thúc.
 • Tất cả những thành viên NFTB sẽ có thể tham gia vào Public Pool và cả Private Pool

Taroverse x NFTb giveaway

NFTb sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 50 người. Những người được chọn sẽ có cơ hội tham gia vào IDO Private pool mà không cần stake số lượng NFTb yêu cầu.

IDO Private Pool Whitelist sẽ kết thúc vào lúc 06:59 AM, 22/04/2022 (giờ Việt Nam)

Click vào đây để tham gia vào giveaway & kiểm tra các mục chiến thắng sau chiến dịch kết thúc.

Giới thiệu về Taroverse

Taroverse sẽ là nền kinh tế nhiều trò chơi, nơi người chơi sẽ có thể sử dụng NFTS và Token của họ trên nhiều trò chơi để kiếm tiền và nhiều tiện ích và chức năng hơn bất kỳ trò chơi nào có thể cung cấp. Hiện tại, Taroverse đang phát triển 3 trò chơi sẽ được phát hành trong Taroverse.

Giới thiệu về NFTb

NFTb là nền tảng DeFi và NFT đa chuỗi hoàn chỉnh dành cho cộng đồng. Nhiệm vụ của họ là giúp các creator cảm thấy thoải mái và yêu thích việc sử dụng DeFi dApps.

NFTb cung cấp một thị trường NFT cao cấp, nơi người dùng có thể tiếp cận người mua từ mọi nơi trên thế giới và đa chuỗi, nền tảng DeFi cho phép người dùng tiếp cận với các cơ hội yield farming và một launchpad được tạo ra để giúp các creator và dự án xây dựng nhận được những sự hỗ trợ sớm.

NFTb được hỗ trợ bởi Quỹ Binance Accelerator, Rarestone Capital và Spark Digital Capital.

Tham gia thảo luận về dự án NFTb tại Cộng đồng NFTb Việt Nam.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment