Venus sử dụng Chainlink cho giải pháp Oracle

Thị trường cho vay của Venus tận dụng Chainlink để định giá tài sản thế chấp trong cả quá trình phát hành và thanh lý khoản vay, đảm bảo Venus luôn được thế chấp đầy đủ và tham khảo giá thị trường hợp lý.