Kế hoạch phân phối Mound (MND) token của Pancake Bunny

Sự kiện swap MND của Bunny vừa chính thức khép lại!

Phân phối MND 

Hơn 3 triệu BUNNY đã được cam kết cho MND (Mound Vault), trong đó có hơn 2 triệu do cộng đồng đóng góp và 1 triệu được đóng góp bởi Team! Ngoài ra, Mound Vault hiện nắm giữ 100 triệu QBT cũng như 1 triệu polyBUNNY được mint cho Team. (Điều này không bao gồm polyBUNNY được mint cho Team trong cuộc tấn công, nó sẽ sớm bị burn trong thời gian sắp tới).

Sau khi kết thúc Swap Period (giai đoạn Swap), người tham gia sẽ nhận được token MND trong 3 giờ tới. 

Chuyển đổi pBUNNY 

Sau đợt khai thác tháng 5, cần phải triển khai FRE (tỷ lệ phát thải thả nổi) cho giao thức Pancake Bunny. Cùng với sự sụt giảm mạnh của TVL, Bunny Distribution đã không còn tạo ra đủ tiền bồi thường cho những người nắm giữ pBUNNY. Để đảm bảo có thể tiếp tục việc bồi thường, Bunny đã quyết định chuyển đổi pBUNNY của mọi người thành MND, tương ứng với đóng góp của Team cho Mound Vault. Khoản MND này sẽ được phân phối vào ngày 29/07. 

Bồi thường polyBUNNY 

Để bồi thường cho những người sở hữu polyBUNNY tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công gần đây, Bunny sẽ phân phối 2,4 triệu USD MND của team cho tất cả những người sở hữu polyBUNNY trong block trước khi cuộc tấn công xảy ra. MND cho chủ sở hữu polyBUNNY cũng sẽ được phân phối vào thứ Năm ngày 29/07, 2 ngày sau khi Bunny burn polyBUNNY được mint do hậu quả của cuộc tấn công.

Tổng kết

Lưu ý tất cả BUNNY đóng góp cho Mound Vault đều bắt đầu farm ngay lập tức. Những người sở hữu MND có thể nhận farm sau khoảng 45 ngày. Mặc dù chậm trễ khoảng 15 ngày và hơn 30 ngày so với lúc đầu công bố, Team Bunny is committed to using the extra time to conduct our new multi-layered code review protocols.

Xem các tính toán mẫu bên dưới để hơn về việc mint MND cho đóng góp của cộng đồng; định giá (hiệu quả) của MND và mint MND cho đóng góp của team (để tính toán chuyển đổi pBUNNY): 

1. MND cho cộng đồng đóng góp BUNNY 

Tổng số BUNNY mà cộng đồng swap vào Vault = ~2 triệu 

Tổng giá trị $ của cộng đồng BUNNY = 2,002,369 x 16,088 USD = ~32,14 triệu USD 

Số MND được phân bổ cho những người tham gia swap Bunny: 1 triệu MND 

Giá hiệu quả của MND = EP = ~32,214 triệu USD/ 1 triệu = ~32,214 USD

2. Đóng góp của Team vào Vault (để bồi thường pBUNNY) 

1 triệu BUNNY = ~16,088 triệu USD 

100 triệu QBT = ~23,6 triệu USD 

1 triệu polyBUNNY = ~4,224 triệu USD (Lưu ý: nó sẽ được đóng góp khi tỷ lệ polyBUNNY của Team trong hoạt động của giao thức đạt được 1M). 

Tổng đóng góp của team (TC) = 43,912 triệu USD 

Tổng giá trị của vault MND = ~32,24 triệu USD + ~43,912 triệu USD = ~76,166 triệu USD cho khoản đóng góp của team (đền bù pBUNNY) 

TC / EP = ~43,912 triệu USD / ~32,144 USD = ~1,363 Triệu MND Token 

3. Bồi thường polyBUNNY 

Số tiền bồi thường / EP = ~2,4 triệu USD / ~32,244 USD = ~74,5 nghìn MND (từ phần của Team) 

4. Tổng số MND 

Tổng số MND được mint = 1 Triệu MND (cộng đồng) + ~1,363 Triệu (Bồi thường pBUNNY) + [2,363 triệu x 0,15 = ~0,35445 Triệu] (team MND) = ~2,717 Triệu MND 

Vốn hóa thị trường của MND = ~87,5 triệu USD 

Sơ lược về MOUND

MOUND là team sáng tạo đằng sau Pancake Bunny và là một trong những nền tảng DeFi hàng đầu trên BSC. MOUND bao gồm các nhà phát triển và doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong các trò chơi, nền tảng xã hội, dịch vụ tài chính định lượng và các dự án blockchain. 

Sơ lược về PolyBunny 

PolyBunny là sáng kiến ​​đầu tiên để khởi chạy một bản fork của giao thức Pancake Bunny BSC trên các chuỗi mới, với các APY (lãi suất thu nhập năm) trong những chuỗi tốt nhất sẽ tạo ra giá trị cho người dùng thông qua hoạt động tối ưu của cơ chế phân phối Bunny.

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi


Theo dõi FacebookTelegram Bitcoincuatoi để cập nhật những thông tin về tiền mã hóa!

Nhóm thảo luận: Facebook Group | Telegram Group 

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức, không phải là lời khuyên. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment