Biểu quyết cộng đồng về thiết kế của Second Live tại NFTb

Để kỷ niệm sự kiện ra mắt NFTb Metamarket, NFTb hợp tác với Second Live thông qua một cuộc thi thiết kế trang phục theo chủ đề NFTb.

Đã có rất nhiều bản thiết kế được gửi bởi những nghệ sĩ rất tài năng, và người dùng sẽ có cơ hội để bỏ phiếu cho thiết kế yêu thích, đồng thời kiếm được lợi nhuận.

3 thiết kế chiến thắng sẽ được trao thưởng 1,300 USD và các trang phục này sẽ được tích hợp vàoSecond Live dưới dạng NFTs. Ngoài ra, các NFT này sẽ được mở để giao dịch cùng với các NFT trên NFTb Metamarket.

Bên cạnh đó, sẽ có 3 người dùng ngẫu nhiên được chọn và nhận phần thưởng 25 USD mỗi người, phần thưởng này sẽ được claim trên NFTb Rewards.

Link bỏ phiếu – https://forms.gle/9EhvBvPfGkVCNevC7

Những bản thiết kế sẽ được bỏ phiếu bình chọn:

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

Biên tập và tổng hợp – Bitcoincuatoi

* Thông tin trong bài viết chỉ mang mục tiêu chia sẻ và cung cấp kiến thức, không phải là lời khuyên tài chính. “Do your own research!” Hãy tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Leave a Comment