Wrapped Token là gì?

Sự xuất hiện của Wrapped token như một giải pháp nhằm phá vỡ giới hạn đó và mở ra khả năng sử dụng các tài sản “ngoại quốc” trên blockchain.