Giới thiệu Jetswap IJO: Origami Moon

Origami Moon đã xây dựng một giải pháp liền mạch cho các vấn đề DeFi truyền thống, đồng thời bổ sung 8 tính năng quan trọng để giúp đơn giản hóa quá trình yield farming.